MIOS0222 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeňka Knechtová (cvičící)
PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (pomocník)
Garance
PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MIOS0222/01: Po 7:50–10:20 F01B1/316
MIOS0222/02: Út 14:45–17:15 F01B1/316
Předpoklady
MIOS0121 Ošet. péče v intenzivní med. I && MIRI0121p Resusc. a intenzivní med. -p
MIOS0121 & MIRI0121p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je spolu s předmětem Resuscitační a intenzivní medicína I koncipován jako teoreticko praktický celek a plynule na něj navazuje.
Studující získají teoretické znalosti a praktické dovednosti o adekvátní péči jednotlivých orgánových systémů, které jsou potřebné k poskytování specifické intenzivní ošetřovatelské péče.
Osnova
 • Cvičení: Umělá plicní ventilace + péče o ventilované dítě a dospělého
 • Ošetřovatelská péče o kriticky nemocné dítě. Péče o dětské paciety na pracovištích dospělého věku. Bariérová ošetřovateslká péče v pediatrii.
 • Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o centrální nervový systém.
 • Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o dýchací systém.
 • Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o kardiovaskulární systém.
 • Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o gastrointestinální trakt.
 • Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o gastrointestinální trakt.
 • Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o močový systém.Úvod do problematiky očišťovacích metod krve. Odběry biologického materiálu.
 • Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o umírající, dárce.
 • Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o HIV pozitivního pacienta a pacienta s AIDS. Nozokomiální nákazy.
 • Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o pacienta s infekčním onemocněním.
 • Rehabilitační ošetřovatelství v práci sestry na ARO, JIP.
 • Péče umírající a duchovní služba, péče o zemřelého dospělého i dítě.
 • Polytrauma v intenzivní medicíně.
 • Polytrauma v intenzivní medicíně.
Literatura
  povinná literatura
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
 • BALL, Christopher M. a Robert S. PHILLIPS. Akutní medicína do kapsy : na základě medicíny založené na důkazech. Translated by Radim Vyhnánek. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. ix, 196. ISBN 8024709287. info
 • ČERMÁKOVÁ, A. Umělá plicní ventilace v domácí péči. 2001. 54 s., LFUKHK
 • ČERNÝ, V., CVACHOVEC, K. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Galén, 2000. ISBN 80-86257-20-7
 • DOENGES, Marilynn E. a Mary Frances MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Translated by Ivana Suchardová. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. 565 s. ISBN 8024702428. info
 • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 307 s. ISBN 8024704196. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila a Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597. info
 • CHROBOK, Viktor, Jaromír ASTL a Pavel KOMÍNEK. Tracheostomie a koniotomie : techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004. 170 s. ISBN 8073450313. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzívní péče : pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 8024605562. info
 • Kardiologie : pro sestry intenzívní péče a studenty medicíny. Edited by Jiří Kolář. 3. vyd. Praha: Akcenta, 2003. 411 s. ISBN 8086232069. info
 • MARKOVÁ, M., HENDRYCHOVÁ, J. Ošetřování pacientů s tracheotomií. 1. vyd. – dotisk, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 101 s., ISBN80-701-3445-3
 • PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 374 s. ISBN 8024604795. info
 • PAŘÍZKOVÁ, R. Kvalita života u nemocných v intenzivní péči. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Praha: Galén, 2000. str.145-152
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. I.vydání. Praha: Galén, 2000. 393 s. ISBN 80-7262-042-8. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné děti. Edited by Jiřina Tučková. 1. vyd. Brno: IVPZ, 1997. 100 s. ISBN 8070132531. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 149 s. ISBN 8070133740. info
  doporučená literatura
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava a Michal KLIMOVIČ. Péče o kriticky nemocné dítě. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2005. 414 s. ISBN 8070134275. info
 • ADAMUS, Milan. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 343 s. ISBN 9788024424255. info
 • WOODROW, Philip. Intensive care nursing : a framework for practice. 3rd ed. New York: Routledge, 2011. xxv, 578. ISBN 9780415584524. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Hodnotící metodiky v neonatologii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. 87 s. ISBN 8070134054. info
 • URDEN, Linda Diann, Kathleen M. STACY a Mary E. LOUGH. Critical care nursing : diagnosis and management. 6th ed. New York: Elsevier, 2011. xxv, 1206. ISBN 9780323057486. info
 • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 542 s. ISBN 9788024728445. info
 • KLIMEŠOVÁ, Lenka a Jiří KLIMEŠ. Umělá plicní ventilace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 110 s. ISBN 9788070135389. info
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou.
100 % účast na cvičeních, vypracování seminární práce z oblasti novinek týkající se Ošetřovatelské péče v resuscitační a intenzivní medicíně kritická analýza) + ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.