VSAG021 Moderní technologie pro analýzu genomu

Lékařská fakulta
jaro 2013
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Boris Tichý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 13:30–15:10 A7/214
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit principy moderních metod používaných v molekulární biologii, zejména principy Sekvenování Nové Generace
Osnova
  • Microarrays; Metody analýzy miRNA a dalších nekódujících RNA; Sekvenování nové generace; Aplikace (Genomika, Transkriptomika, Epigenomika);Analýza interakcí proteinů se specifickými sekvencemi genomu; Fluidigm; Sequenom; Luminex; Nanostring
Literatura
  • Literatura není dostupná, přednáší se nejnovější poznatky
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.