VSBC041p Biochemie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2013
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Adámková, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Hana Bochořáková (pomocník)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Kantorová (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jitka Melounová, Ph.D. (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jana Simonová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 7:30–8:20 A22/116 aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VSBC041p/VLA: Út 13:00–13:50 A22/116 aula
Předpoklady
VSLC011p Lék.chemie-předn. && VSBI0222p Biologie II - přednáška && ( VSBF011p Biofyzika - přednáška || VLBF011p Biofyzika - přednáška || STBF011p Biofyzika - přednáška ) && VSBC0221s Biochemie I - sem. && VSFY0321c Fyziologie I-cv. && VSFY0321s Fyziologie I-s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Přihlášení ke zkoušce je podmíněno vykonáním zkoušky z Biochemie I.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět na navazuje na Biochemii I a zabývá se integrací biochemických pochodů v lidském těle. Na základě absolvování předmětu by měl student porozumět biochemickým pochodům charakteristickým pro jednotlivé tkáně a orgány a principy jeho regulace. Měl by chápat vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu.Měl by rozumět principům udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu.Měl by umět vysvětlit příčiny chorob, jejichž podstata spočívá v poruše biochemické dráhy.
Osnova
 • Trávení a resorpce lipidů, lipoproteiny krevní plazmy.
 • Biosyntéza steroidních hormonů, přeměna kalciolů.
 • Meziorgánové vztahy metabolismu živin.
 • Biochemické funkce jater. Katabolismus hemoglobinu, metabolismus železa.
 • Biotransformace xenobiotik.
 • Regulace metabolsimu, mechanismu účinku hormonů, typy receptorů.
 • Nervová buňka, neurotransmitery, cholinergní, adrenergní receptory.
 • Voda v organismu, iontové složení ECT, osmolalita plazmy.
 • Transport O2 a CO2 krví, pufrační systémy krve a plazmy, ukazatele acidobazické rovnováhy.
 • Biochemické funkce ledvin.
 • Proteiny krevní plazmy, srážení krve.
 • Molekulové základy imunochemie.
 • Extracelulární matrix pojiva, kolagen, elastin, kostní tkáň.
Literatura
  povinná literatura
 • LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny, I. a II. díl. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2009. 546 s. ISBN 978-80-246-1414-4. info
 • MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY, Victor W. RODWELL a P. Anthony WEIL. Harper's Illustrated Biochemistry. 28th ed. : McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-0-07-163827-2. info
  doporučená literatura
 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Grada. Praha, 2012. 498 s. ISBN 978-80-247-2977-0. info
 • HOLEČEK, Milan. Regulace metabolizmu cukrů, tuků, bílkovin a aminokyselin. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 286 s. učebnice. ISBN 80-247-1562-7. info
 • CHAMPE, P. C., R. A. HARVEY a D. R. FERRIER. Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry. 3. vyd. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 534 s. textbook. ISBN 0-7817-2265-9. info
 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich ROEHM. Color Atlas of Biochemistry. 3rd ed. : Georg Thieme Verlag, 2013. ISBN 978-3-13-100373-7. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek. Doplňující výuka probíhá ve cvičení a semináři (VSBC0321c a VSBC0321s).
Metody hodnocení
Podmínkou přístupu ke zkoušce je získání zápočtů z praktických cvičení a seminářů.
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška má písemnou a ústní část.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biochem/vyuka.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.