VSBI0222p Biologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2013
Rozsah
1/3/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
doc. Yuh-Man Wadeley, Doctor of Philosophy (přednášející)
Mgr. Hana Hříbková (cvičící)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (cvičící)
Eva Skalová (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 8:30–9:20 B22/116 aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VSBI0222p/VLA: St 15:00–15:50 B11/234
Předpoklady
VSBI0121c Biologie I - cvičení && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje studentům přehled současných poznatků z molekulární biologie, genetiky a obecné genetiky člověka v návaznosti na další teoretické obory lékařské fakulty. Studenti si osvojí znalosti o vývojové biologii a ontogenezi, signální transdukci, strukturálních a epigenetických změnách DNA, nádorové biologii, genové terapii a bioinformatice. Tyto vědomosti jsou předpokladem pro studium dalších předmětů – genetiky člověka, fyziologie a základů patologie.
Osnova
 • 1. týden: 18.-22.2. 2013 Přednáška: Úvod do vývojové biologie 2. týden: 25.2. – 1.3.2013 Základní principy a molekulární mechanismy v řízení vývoje savců – norma a patologie 3. týden: 4. – 8.3.2013 Přednáška: Biologie a použití kmenových buněk v modelování nemocí a buněčné terapii 4. týden: 11. – 15.3.2013 Přednáška: Růstové faktory a signální transdukce ve vývoji a onemocnění 5. týden: 18. – 22.3.2013 Přednáška: Nestabilita genomu – od molekulárních mechanizmů poškození a opravy DNA po klinické implikace 6. týden: 25. – 29.3.2013 Přednáška: Molekulární podstata geneticky podmíněných chorob 7. týden: 1. – 5.4.2013 Přednáška: Úvod do nádorové biologie 8. týden: 8. – 12.4.2013 Přednáška: Onkogeny a onkogenní viry v nádorové transformaci 9. týden: 15. – 19.4.2013 Přednáška: Nádorové supresory a jejich diagnostické a terapetické implikace 10. týden: 22. – 26.4.2013 Přednáška: Paradigma nádorových kmenových buněk 11. týden: 29.4. – 3.5.2013 Přednáška: Cíle a strategie molekulární terapie 12. týden: 6. – 10.5.2013 Přednáška: Bioinformatika v medicíně – od molekul k populacím 13. týden: 13. – 17.5.2013 Přednáška: Hlavní milníky biologických věd v kontextu s pokrokem klinické medicíny 14. týden: 20. – 24.5.2013 Přednáška: Aktuální téma molekulární, buněčné nebo vývojové biologie se vztahem k biomedicíně - „Breakthrough of the Year 2012“
Literatura
  doporučená literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
 • Essential cell biology. Edited by Bruce Alberts. 3rd ed. New York: Garland Science, 2009. 1 v. ISBN 9780815341307. info
 • CAMPBELL, Neil A. Biologie. Edited by Jane B. Reece. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. xxxiv, 133. ISBN 8025111784. info
 • CAMPBELL, Neil A. Biology. Edited by Jane B. Reece. 7th ed. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings, 2005. xl, 1231. ISBN 080537146X. info
 • SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris VYSKOT. Genetika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2. URL info
 • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Principles of genetics. 5th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2009. xix, 823. ISBN 9780470388259. info
 • PRITCHARD, D. J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. první české vydání. Praha: Galén, 2007. 182 stran. ISBN 9788072624492. info
 • HARDIN, Jeff, Gregory BERTONI a Lewis J. KLEINSMITH. Becker's world of the cell. 8th ed. Boston: Benjamin Cummings, 2012. xxviii, 79. ISBN 9780321709783. info
 • JANISCH, Roman. Overview of General Biology. 2. rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 91 s. ISBN 978-80-210-5187-4. info
 • LODISH, Harvey F. Molecular cell biology. 6th ed. New York, N.Y.: W.H. Freeman and Company, 2008. xxxvii, 11. ISBN 9780716776017. info
 • Pollard, Thomas D., Earnshaw, William C.: Cell Biology, 2nd edition, Saunders 2007. ISBN: 978-1-4160-2255-8
 • WOLPERT, Lewis. Principles of development. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. xxv, 542. ISBN 0198792913. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemná zkouška, studenti mají povinnost přinést s sebou ke zkoušce platnou ISIC kartu pro ověření totožnosti
Informace učitele
Při opakování předmětu je možno uznat absolvovanou praktickou výuku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.