VLDM7X1c Diagnostické zobrazovací metody - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Petr Bednařík, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (cvičící)
MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Igor Černý, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jakub Foukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Hruška (cvičící)
MUDr. Marcela Charvátová (cvičící)
MUDr. Jan Křístek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vlastirad Mach (cvičící)
MUDr. Helena Masaříková (cvičící)
MUDr. Petr Nádeníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Ošmera (cvičící)
MUDr. Denisa Pavlovská (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeňka Ráčilová (cvičící)
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Vašina (cvičící), MUDr. Igor Černý, Ph.D. (zástupce)
Jindřiška Borovcová (pomocník)
Iva Čechová (pomocník)
Jitka Halouzková (pomocník)
Iveta Kočičková (pomocník)
Zdeňka Licková (pomocník)
Alena Pospíšilová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLDM7X1c/01: Po 3. 3. až Pá 14. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/02: Po 17. 2. až Pá 28. 2. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/03: Po 26. 5. až Pá 6. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/04: Po 12. 5. až Pá 23. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/05: Po 28. 4. až Pá 9. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/06: Po 14. 4. až Pá 25. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/07: Po 31. 3. až Pá 11. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/08: Po 17. 3. až Pá 28. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a
Předpoklady
VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VSPF0622c Patol. fyziologie II - cvičení && VSPA0622c Patologie II - cvičení && VSNV041p Neurovědy - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Nukleární medicína: Výuka je koncipována jako úvod do studia nukleární medicíny. Student by měl znát základní principy vyšetření a měl by být schopen výběru diagnostických a terapeutických metod nukleární medicíny.Radiodiagnostika: výuka je koncipovaná jako technické základy CT, MR, UZ a RTG metod včetně anatomie a základních patologických obrazů. Student by měl znát základní principy vyšetření a anatomii a měl by být schopen zhodnotit anatomii na CT, MR a UZ a RTG snímcích. Podrobně by měl znát technické principy jednotlivých metod, jejich indikace a kontraindikace.
Osnova
  • Nukleární medicína: Radionuklidy, interakce záření s hmotou, detekce ionizujícího záření, zobrazovací techniky, SPECT, PET, radiofarmaka, biologické účinky ionizujícího záření, radiační ochrana. Diagnostika v urologii, scintigrafie skeletu a kostní dřeně, nukleární kardiologie. Scintigrafie CNS, plic, štítnice, GIT, jater a sleziny. Diagnostika v hematologii, diagnostika zánětů a tumorů. Radiofarmaka používaná u každé metody, vyšetření, interpretace nálezů, indikace. Princip radioimunologické diagnostiky. Vztah mezi nukleární medicínou a jinými zobrazovacími metodami, význam radionuklidových metot v diagnostickém algoritmu. Základy terapeutického použití radionuklidů.Radiodiagnostika: CT, MR, UZ, skiagrafie, skiaskopie, angiografie, intervence, kontrastní látky, ochrana před zářením, rizika záření, biologické účinky záření, stochastické a nestochastické účinky, indikace a kontraindikace. Diagnostika patologických stavů v jednotlivých specializacích (pediatrická radiologie, neuroradiologie, intervenční radiologie) a oblastech (kardiologie, gastroenterologie, radiologie hrudníku a srdce, urgentní stavy, muskuloskeletální systém). Diagnostika zánětů a tumorů. Kontrastní látky používaný u každé metody, jejich indikace a kontraindikace. Vztah mezi radiologií a jinými zobrazovacími metodami.
Literatura
  • NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 205 s. ISBN 9788024410117. info
  • Nukleární medicína. 4. uprav. a dopl. vyd. Jilemnice: Gentiana, 2002. 154 s. ISBN 8086527050. info
  • SVÍŽENSKÁ, Ivana a Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1. info
  • BOUDNÝ, Jaroslav, Martin KÖCHER, Jan PEREGRIN a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 42 s. ISBN 80-7013-298-1. info
  • ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 s. ISBN 80-7013-294-9. info
  • VÁLEK, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. Edited by Jan Žižka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 43 s., obr. ISBN 80-7013-225-6. info
  • VÁLEK, Vlastimil, Boleslav PROKEŠ, Karel BENDA, Naděžda CHVÁTALOVÁ a Jitka PEČINKOVÁ. Moderní diagnostické metody. I.díl Kontrastní vyšetření trávicí trubice. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 76 s. ISBN 80-7013-215-9. info
Výukové metody
Základem výuky jsou semináře a praktická výuka.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.