VSAJ0222 Angličtina 1 II

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radomíra Bednářová (cvičící)
Mgr. František Březina (cvičící)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (cvičící)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Kovaříková (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Robert Helán, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Kovaříková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSAJ0222/01: Po 13:40–15:20 A15/113, R. Bednářová
VSAJ0222/02: Po 11:50–13:30 A15/113, F. Březina
VSAJ0222/03: Út 13:00–14:40 A15/113, M. Kovaříková
VSAJ0222/04: Út 11:10–12:50 A15/113, M. Kovaříková
VSAJ0222/05: Út 11:50–13:30 KOM S117, Z. Handlová
VSAJ0222/06: St 12:30–14:10 A15/113, M. Kovaříková
VSAJ0222/07: Po 15:30–17:10 A15/113, F. Březina
VSAJ0222/08: Út 19:10–20:50 KOM S116, F. Březina
VSAJ0222/09: Út 9:10–10:50 KOM S117, R. Bednářová
VSAJ0222/10: Út 12:00–13:40 KOM S116, R. Bednářová
VSAJ0222/11: St 14:20–16:00 A15/113, M. Kovaříková
VSAJ0222/12: Čt 12:30–14:10 A15/113, R. Helán
VSAJ0222/13: St 16:40–18:20 A15/113, Z. Handlová
VSAJ0222/14: Út 7:30–9:10 KOM S116, R. Bednářová
VSAJ0222/15: Čt 14:20–16:00 A15/113, M. Kovaříková
VSAJ0222/16: Pá 11:10–12:50 A15/113, Z. Handlová
VSAJ0222/17: Pá 9:20–11:00 A15/113, Z. Handlová
VSAJ0222/18: Pá 7:30–9:10 A15/113, Z. Handlová
VSAJ0222/21: Po 7:30–9:10 A15/113, R. Bednářová
VSAJ0222/22: Po 12:50–14:30 KOM 200, M. Kovaříková
VSAJ0222/23: Po 10:10–12:00 KOM S117, M. Kovaříková
VSAJ0222/24: Út 15:30–17:10 KOM S116, F. Březina
VSAJ0222/25: Po 18:30–20:10 KOM 257, Z. Handlová
VSAJ0222/27: St 10:10–11:50 A15/113, F. Březina
Předpoklady
VSAJ0121 Angličtina 1 I -c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se tělních systémů (jmenovitě systém vylučovací, endokrinní, rozmnožovací, nervový a smyslový), jejich orgánů, funkcí a onemocnění; ovládá praktickou odbornou slovní zásobu; je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, lékaři a ošetřujícím personálem, interpretovat odborné texty, prezentovat a diskutovat na odborné téma, argumentovat, oponovat názory kolegů, napsat motivační dopis; ovládá vybrané gramatické struktury typické pro odborný a akademický jazyk.
Osnova
 • 1. týden: Úvod, e-learningová podpora předmětu, požadavky, hodnocení, opakování.
 • 2. týden: Presentations and Public Speaking in English, Language of Presentations I.
 • 3. týden: Presentations and Public Speaking in English, Language of Presentations II.
 • 4. týden: Urinary and Reproductive Systems - Anatomy. Student Presentations.
 • 5. týden: Urinary and Reproductive Systems - Pathological Conditions. Student Presentations.
 • 6. týden: Endocrine System - Anatomy. Student Presentations.
 • 7. týden: Endocrine System - Pathological Conditions. Student Presentations.
 • 8. týden: MIDTERM TEST
 • 9. týden: Nervous System - Anatomy. Student Presentations.
 • 10. týden: Nervous System - Pathological Conditions. Student Presentations.
 • 11. týden: Sensory System: Eye - Anatomy and Pathological Conditions. Student Presentations.
 • 12. týden: Sensory System: Ear - Anatomy and Pathological Conditions. Student Presentations.
 • 13. týden: OPAKOVÁNÍ
 • 14. týden: FINAL TEST
 • Probírané gramatické jevy: podmínkové věty, přímá a nepřímá řeč.
 • Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka také zaměřena na osvojení komunikativních dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení a psaní - na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce.
Literatura
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 s. ISBN 80-210-1771-6. info
 • GOUGH, Chris. English vocabulary organiser :100 topics for self-study. Hove: LTP language, 2001. 224 s. ISBN 1-899396-36-5. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • JAROŠČÁK, Miroslav. Anglicko-český tematický slovník :člověk po stránce fyzické. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 863 s. ISBN 8071821942. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
 • GYŐRFFY, Mária. English for Doctors. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 226 s. ISBN 80-7254-203-6. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • MCCARTER, Sam. Medicine 1. Oxford: Oxford University Press, 2009. 1 CD. ISBN 9780194023030. info
 • MCCARTER, Sam. Medicine 2. Oxford: Oxford University Press, 2009. 1 CD. ISBN 9780194569583. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Výše uvedená témata jsou procvičována všemi studijními dovednostmi (čtení, poslech, mluvení a psaní). Doplňkové učební materiály v tištěné i elektronické podobě dodává vyučující. Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence přes Studijní oddělení. Výuka je ukončena zkouškou (zk), která ověřuje znalosti z podzimního i jarního semestru. Zkouška se skládá z části písemné a části ústní. Podmínkou k připuštění k písemné části zkoušky je prezentace na odborné lékařské téma v jednom ze seminářů. Podmínkou k připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné absolvování písemné části zkoušky (tj. skóre min. 65 procent).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na webových stránkách oddělení cizích jazyků - http://www.med.muni.cz/cjv
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem na úrovni B2 ERR (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.