ZLBC041p Biochemie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Adámková, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Hana Bochořáková (pomocník)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jitka Melounová, Ph.D. (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jana Simonová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 10:30–11:20 B11/234
Předpoklady
ZLLC011p Lék. chem. předn. && ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př. && ZLBI0222p Biologie II-přednáška && ZLBC0221s Biochemie I-seminář && ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLFY0321s Fyziologie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Přihlášení ke zkoušce je podmíněno vykonáním zkoušky z Biochemie I.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět na navazuje na Biochemii I a zabývá se integrací biochemických pochodů v lidském těle. Na základě absolvování předmětu by měl student porozumět biochemickým pochodům charakteristickým pro jednotlivé orgány a tkáně principy jejich regulace. Měl by chápat vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu.Měl by rozumět principům udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu.Měl by umět vysvětlit příčiny chorob, jejichž podstata spočívá v poruše biochemické dráhy.Zvláštní pozornost je věnována biochemickým pochodům v dutině ústní a biochemickým aspektům zubní tkáně.
Osnova
  • Trávení a resorpce lipidů, lipoproteiny krevní plazmy. & Biosyntéza steroidních hormonů, přeměna kalciolů. & Meziorgánové vztahy metabolismu živin. & Biochemické funkce jater. Katabolismus hemoglobinu, metabolismus železa. & Biotransformace xenobiotik. & Regulace metabolsimu, mechanismu účinku hormonů, typy receptorů. & Nervová buňka, neurotransmitery, cholinergní, adrenergní receptory. & Voda v organismu, iontové složení ECT, osmolalita plazmy. & Transport O2 a CO2 krví, pufrační systémy krve a plazmy, ukazatele acidobazické rovnováhy. & Biochemické funkce ledvin. & Proteiny krevní plazmy, srážení krve. & Molekulové základy imunochemie. & Extracelulární matrix pojiva, kolagen, elastin, kostní tkáň. & Metabolismus Ca, P, F. Složení kostí a zubů. & Sliny a biochemie ústní dutiny. Zubní plaky.
Literatura
    povinná literatura
  • LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny, I. a II. díl. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2009. 546 s. ISBN 978-80-246-1414-4. info
  • MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY, Victor W. RODWELL a P. Anthony WEIL. Harper's Illustrated Biochemistry. 28th ed. McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-0-07-163827-2. info
    doporučená literatura
  • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Grada. Praha, 2012. 498 s. ISBN 978-80-247-2977-0. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek. Doplňující výuka probíhá ve cvičení a semináři (VSBC041c a VSBC041s).
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou přístupu ke zkoušce je získání zápočtů z praktických cvičení a seminářů. Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena 25 otázkami a je řešena elektronicky na počítačích v počítačové učebně Biochemického ústavu. Druhá část je ústní. Limit pro přístup k ústní zkoušce je 14 bodů. Otázky ke zkoušce a další podrobné informace jsou zveřejněny ve Studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.