BVVL0421p Vnitřní lékařství I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Ondřej Sochor, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 15:20–17:00 A21/108
Předpoklady
BVPF0321p Patologická fyziologie I -před && BVZI0321 Zákl.interní propedeutiky I-cv && BVBC0221p Biochemie I-předn.
Splněné prerekvizity BVPF0321p, BVZI0321.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vnitřní lékařství je základním medicinským oborem. Zkoumá etiologii a patogenezi chorob, zabývá se jejich diagnostikou, léčením i prevencí a neopomíná také na další vědecko-výzkumný rozvoj oboru. Po absolvování předmětu bude student schopen rozpoznat příznaky jednotlivých chorob.Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc.
Osnova
 • Úvod
 • Obecná symptomatologie ve vnitřním lékařství Bolest- somatická, viscerální, - lokalisace, doba, - charakter, trvání, intenzita,- okolnosti, průvodné jevy.
 • Bolest - bolest hlavy, na hrudi, břicha, v zádech, končetin Teplota: subfebrilie, horečka, hypotermie
 • Vyšetření ve vnitřním lékařství Psychologie vyšetření. Anamnéza. Subjektivní obtíže. Základní fyzikální vyšetření.: pohled (inspekce), pohmat (palpace), poklep (perkuse), poslech (auskultace).
 • Celkové vyšetření Somatický habitus, konstituce. Psychický stav nemocného. Hybnost nemocného. Vyšetření hlavy, krku, hrudníku
 • Vyšetření břicha, končetin, cév. Tlak krevní (TK), puls (TF). Vyšetření moče:- fyzikální, chemické,- mikroskopické, - bakteriologické.
 • Vyšetření krve a krvetvorných orgánů: - chemické (ze séra), - krevní obraz (KO), rozpočet elementů, - koagulace, - KS + Rh faktor, - kostní dřen, - lymfatických uzlin.
 • Vyšetření sputa:- makroskopické, charakter, mikroskopické, bakteriologické Vyšetření punktátu: (pleurální,perikardiální,peritoneální) - exudát, transudát, - cytologické, bakteriologické, biochemické. Vyšetření stolice: - makroskopické, mikroskopické, bakteriologické - okultní krvácení. Bioptické vyšetření: - cílené, necílené, - příprava nemocného před výkonem, jeho souhlas, - zpracování získaného vzorku.
 • Radiologická vyšetření, - prostý rtg snímek, - kontrastní rtg vyšetření, speciální angiografické vyšetření, - skiaskopie, - grafie, tomografie, - počítačová tomografie (CT), nukleární magnetická resonance (NMR).
 • Radioizotopová vyšetření: - tělesných orgánů, radioimunolog. vyš. krve.
 • Endoskopické vyšetření: - bronchopulmonální, v gastroenterologii, v urologii Funkční vyšetření: klidové, zátěžové - plic, srdce, v endokrinologii, v nefrologii, v gastroenterologii
 • Etiopatogeneze vnitřních chorob
 • Genetika a vnitřní nemoci. Genetická prognóza a prevence. Iatrogenní poškození. Charakteristika klinické onkologie.
 • Klinická gerontologie,vnitřní nemoci ve stáří.
 • Klinická farmakologie. Interakce léků v organismu. Expirační doba léků,úkoly sestry
 • 10.týden:Nemoci srdce a cév. I.
 • Ischemická choroba srdeční (ICHS). Angina pectoris (AP). Infarkt myokardu (IM). Chronické srdeční selhávání. 11. týden:Nemoci srdce a cév II
 • Hypertenzní choroba (HT). Cor pulmonale. Revmatické nemoci srdce (FR,porevmatické vady)
 • 12.týden:Nemoci srdce a cév III.
 • Kardiomyopatie, Perikarditis. Neurocirkulační astenie, Prolaps mitrální chlopně.
 • 13.týden:Nemoci periferních tepen a žil.
 • Ischemická choroba dolních končetin. Trombosa žilní - povrchová, hluboká. Disekce aorty Kardiovaskulární problematika v ambulantní praxi
 • 14.týden:Nemoci plic a průdušek
 • Akutní respirační onemocnění. Chronická bronchitida. Astma bronchiale. Záněty plic (pneumonie, bronchopneumonie)
Literatura
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství II. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1999
 • Souček M., Špinar J. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha Grada publishing, 2005, 380s., ISBN 80-247-1367-5
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
Výukové metody
přednáška -seminář
Metody hodnocení
Na konci semestru jsou vědomosti ověřovány písemným testem. Jeho úspěšné absolvování je podmínkou udělení zápočtu.
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka probíhá formou seminářů a přednášek. Účast na výuce je povinná, probíhá v posluchárně.Na konci semestru jsou vědomosti ověřovány písemným testem, který má 20 složených otázek.Jeho úspěšné absolvování (60% správných odpovědí)je podmínkou udělení zápočtu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.