MNAF081c Aplikovaná farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Tomáš Pruša (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Tomáš Pruša
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 A21/107
Předpoklady
MNAB0711s Aplikovaná biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexním přístupem k účinku léčivých látek v organismu s důrazem na vliv potravin při farmakoterapii. Nedílnou součástí této problematiky je dnes rozsáhlý trh s potravními doplňky. Pochopení léčebné hodnoty léčivých přípravků a vlivu potravních doplňků je základem racionální farmakoterapie.
Osnova
  • 1.Cíle a nástroje klinické farmakologie. Definice. Právo a klinická farmakologie. Informační zdroje v medicíně. 2.Základní principy farmakokinetiky a farmakodynamiky. 3.Základní typy lékových interakcí. 4.Individualizace terapie. Farmakogenetika. Compliance pacienta. 5.Metodiky klinického hodnocení. Farmakovigilance. 6.Farmakoekonomika. Farmakoepidemiologie. 7.Lékové interakce a výživa (CNS, PNS, KVS, GIT). 8.Lékové interakce a výživa (diuretika, antibiotika, léčiva v onkologii, vitaminy a minerální látky). 9.Biologická aktivita vybraných potravin (problematika sekundárních metabolitů). 10.Potravní doplňky (nutraceutika) – definice, legislativa (ČR, EU), požadavky, využití (ČR, EU, aj.). 11.Potravní doplňky – CNS a imunitní systém (adaptogeny, imunostimulancia, antioxidanty). 12.Potravní doplňky – GIT a urogenitální trakt. 13.Potravní doplňky – redukce tělesné hmotnosti. 14.Kazuistiky – základní klinické problémy z pohledu nutričního terapeuta.
Literatura
  • ADAMS, Michael, Leland Norman HOLLAND a Carol Q. URBAN. Pharmacology for nurses : a pathophysiologic approach. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, 2011. xxv, 912. ISBN 9780135089811. info
  • COMBS, Gerald F. The vitamins : fundamental aspects in nutrition and health. 3rd ed. Burlington: Elsevier Academic Press, 2008. xix, 583. ISBN 9780121834937. info
  • PERLÍK, František. Základy klinické farmakologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 192 s. ISBN 9788072625284. info
  • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
  • SARUBIN-FRAGAKIS, Allison. Health professional's guide to popular dietary supplements. 2nd ed. [Chicago]: American Dietetic Association, 2003. xxiii, 526. ISBN 0880911735. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. 520 s. ISBN 8072541811. info
  • PERLÍK, František. Klinická farmakologie v praxi. 1. vyd. Praha: Triton, 1999. 149 s. ISBN 8072540440. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. xxii, 191. ISBN 80-7066-969-1. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
písemná práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.