ZLRK0811c Konzervační zubní lékařství - rekonstrukce korunky - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLRK0811c/13: Po 23. 2. až Pá 5. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 Webová stránka LF - rozvrh
ZLRK0811c/14: Po 23. 2. až Pá 5. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 Webová stránka LF - rozvrh
ZLRK0811c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ZLES0711p Konzervační z.l-estetika -př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se naučí provádět rekonstrukci zubní korunky u vitálních a devitalizovaných zubů přímými i nepřímými technikami. Zvládnou přípravu zubů na plastickou dostavbu i všechny druhy inlayových systémů. Orientují se v problematice upevňování inlayí.
Osnova
  • Vyšetření pacienta, diagnostika defektů a možnosti rekonstrukce na konkrétním případu
  • Plastická rekonstrukce s použitím amalgámu
  • Plastická rekonstrukce s použitím kompozitu
  • Použití FRC čepu s kompozitní dostavbou
  • Příprava zubu na ošetření inlayí, preparace, příprava na otisk a otiskovací technika
  • Adhezivní cementování, modelová situace, zaměřeno na praktické zhotovení kompozitní inlaye s diskusí
Literatura
  • Sturdevant, C. M.:Art of Science of Operative Dentistry, 2002, Mosby.
Výukové metody
Praktická cvičení.Vyšetření pacienta, diagnostika defektů a možnosti rekonstrukce
Metody hodnocení
1 písemný test, zápočet.
Informace učitele
Literatura: 1. Castelellucci, A.: Endodonzia, 1993, Il Tridente. 2. Peřinka, L.: Základy klinické endodoncie. Praha 2005, Quintessenz. 3. Schmidseder, J.: Aesthetic Dentistry, 2000, Thieme Stuttgart. 4. Sturdevant, C. M.:Operative Dentistry, 1995, Mosby. 5. Yamazuki, M.: Estetické restaurativní ošetřování. Praha 2005, Quintessenz. Literature: 1. Castellucci, A.: Endodonzia. Firenze: Il Tridente, 1993. 2. Schmidseder, J.: Aesthetic Dentistry. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2000. 3. Sturdevant, C.M.: Operative Dentistry. Mosby, 1995. 4. Yamazuki, M.: Estetické restaurativní ošetřování. Praha 2005, Quintessenz.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.