MOPX0821 Praxe pedagogická I

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
dva týdny v roce. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Jan Krejčí (cvičící)
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
MPMP071 Úvod do moderní ped. && MPOG071 Ontogen. psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:- vyjadřovat rozhodnutí o situacích, vztahujících se ke sledované disciplíně na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé skutečnosti.
Osnova
  • Posluchači se během pedagogické praxe seznamují s různými typy škol > (od základních po různé střední a vyšší střední školy), provádí > hospitace (pozorování), rozbory, hodnocení vyučovacích hodin a > asistentské práce.
Literatura
  • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy :jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 289 s. ISBN 80-7178-014-6. info
Výukové metody
praktická příprava formou náslechu na základní škole nebo jiné instituci s důrazem na rozvoj kompetencí budoucího pedagoga
Metody hodnocení
odevzdání náslechového deníku = pedagogického deníku studenta vytvořeného v průběhu praxe, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.