VLPG1022p Porodnictví a gynekologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/1/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. (přednášející)
MUDr. Atanas-Ivan Belkov (přednášející)
MUDr. Romana Gerychová (přednášející)
MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 22. 2. až St 24. 2. každý pracovní den 9:40–11:40 014
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VLPG1022p/VLA: St 24. 2. 7:30–9:30 KOM 410, Čt 25. 2. 7:30–9:30 KOM 200, Pá 26. 2. 7:30–9:30 KOM 410
Předpoklady
VLPG0921c Porodnictví a gynekologie I -
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu gynekologie a porodnictví je osvojení komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nemocí ženského reprodukčního systému. Obsah kurzu zaručuje studentům pochopení, dostatečné teoretické znalosti a základní praktické dovednosti v epidemiologii, patogenezi, diagnostice, terapii a prevenci nejdůležitějších patologických stavů v gynekologii a porodnictví. Poskytuje dostatečný přehled absolventa v otázkách reprodukčního zdraví, plánování rodičovství, diagnostice a léčbě neplodnosti a péči o matku v průběhu gravidity. Mimo jiné je vyzvednuta prevence a vyhledávání reprodukčních poruch nad vlastní léčbou nemoci. Obsah přípravy je určen sylabem a je jasně a konkrétně definován před zahájením výuky. Je strukturován v teoretický a praktický segment. Teoretická příprava zahrnuje přednášky, tématické semináře, praktickou výuku a samostudium. Výstupy ze vzdělávání u absolventa kurzu zahrnují zejména dostatečné lékařské znalosti ke sledování těhotenství, vedení porodu a řešení běžných gynekologických onemocnění. Na konci kurzu student získá dostatek praktických I teoretických informací potřebných k medicínskému rozhodování a dokáže v praxi realizovat základní vyšetřovací a léčebné postupy v oboru gynekologie a porodnictví. Studenti také získají základní klinický náhled na obor gynekologie a porodnictví.
Osnova
  • Diagnostika těhotenství. Porodní cesty tvrdé a měkké - pánevní roviny, měření pánve. Uložení plodu na konci těhotenství. Vyšetření těhotné ženy na konci těhotenství - zevní a vnitřní porodnické vyšetření. Prenatální péče. Porodní mechanismus při porodu plodu v poloze podélné Wavičkou. Poloha plodu koncem pánevním - příčiny, diagnostika, mechanismus porodu. Vedení porodu koncem pánevním. Polohy šikmé a příčné. Příčiny jejich vzniku, diagnostika, průběh porodu. porodu dvojčat. Hypertenzní nemoci v těhotenství, preeklampsie, eklampsie. Choroby trofoblastu. Poruchy růstu plodu - intraterinní růstová reterdace plodu. Hypotrifický novorozenec. Předčasný porod, příčiny, klinický průběh. Vedení předčasného porodu. Mimoděložní těhotenství - příčiny, klinický průběh, diagnostika, ošetření. Placenta preavia. Abrupce placenty. Puerperální infekce. Puerperální sepse. Děložní atonie po porodu a její léčení. Prenatální diagnostika. Ultrazvuk v porodnictví.
  • Gynekologie. Gynekologické vyšetření. Laparoskopie v gynekologii - indikace, provedení. Hysteroskopie - indikace a provedení. Dysfunkční krvácení. Poruchy menstruačního cyklu - třídění, diagnostika. Gynekologické záněty - etiologie, patofyziologie. Endometritis, myometritis, perimetritis. Hluboký pánevní zánět. Pelveoperitonitis. Sexuálně přenosné choroby. Endometriosis genitální a extragenitální. Sterilita, infertilita - příčiny, význam, léčba sterility. Antikoncepce. Nezhoubné a zhoubné novotvary zevních rodidel a pochvy. Prekancerózy zevních rodidel a děložního čípku. Carcinoma endometrii. Nezhoubné a zhoubné novotvary myometria. Inkontinence moči - dělení. Urgentní inkontinence. Benigní onemocnění prsu. Stresová inkontinence moči - diagnostika a léčenÍ. Chronická pánevní bolest. Maligní onemocnění prsu. Asistovaná reprodukce.
Literatura
  • ZWINGER, Antonín, Jiří JELÍNEK, Pavel VENTRUBA a Vít UNZEITIG. Porodnictví. Praha: Galén, 2004. 532 s. Galén, 2004. ISBN 80-7262-257-9. info
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
  • ČECH, Evžen, Zdeněk HÁJEK, Karel MARŠÁL a Bedřich SRP. Porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2007. 544 s. ISBN 9788024713038. info
  • OATS, Jeremy a Suzanne ABRAHAM. Llewellyn-Jones fundamentals of obstetrics and gynaecology. 8th ed. Edinburgh: Mosby, 2005. x, 365. ISBN 0723433291. info
  • Essential obstetrics and gynaecology. Edited by E. M. Symonds - Ian M. Symonds - Robert Britton. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2004. vii, 394. ISBN 0443071470. info
Výukové metody
Výuka se uskutečňuje ve třech týdenních blocích. Každý blok výuky po dobu pěti pracovních dní zahrnuje výuku na lůžkových a ambulantních pracovištích Gynek. – porod. kliniky. Výuka trvá denně od 7.00 do 13.00 hodin a zahrnuje v každém dni propedeutickou část (7.00 - 7.30 h), praktickou výuku (7.30 - 10.30 h)s využitím dokumentace pacienta a možností praktické realizace vyučovaných vyšetřovaných metod a klinický seminář na téma vybrané vedoucím výuky (11.00 - 11.50 h). Součástí výuky je také každodenní prezentace klinických případů nebo medicínského tématu zakončená odbornou diskusí studentů s vyučujícím (12.00 - 12.30 h). Odpolední praktická výuka je v době 13.00 - 16.00 h.
Metody hodnocení
Teoretické znalosti

Kontinuální hodnocení – deset otázek ze strany vyučujícího zahrnující ten den probíranou problematiku. Student odpovídá interaktivně nebo může žádat 15 minut na přípravu klinického tématu. Očekáváná odpověď je charakteru ano/ne nebo krátká rozvaha týkající se klinického problému.

Závěrečné hodnocení – dvacet otázek formou testu s výběrem jedné nebo více správných možností. Doba potřebná k vypracování testu je stanovena na 20 minut.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.