VSNV041p Neurovědy - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
4/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející), MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (zástupce)
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. (přednášející)
Šárka Bébarová (pomocník)
Mirka Hanousková (pomocník)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lea Neumayerová (pomocník)
Dana Procházková (pomocník)
Lumír Trenčanský (pomocník)
MUDr. Víta Žampachová (pomocník)
Mgr. Zdenka Žampachová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 8:30–10:10 A22/116 aula, Čt 8:00–9:40 A11/114
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VSNV041p/VLA: Út 14:00–15:50 A22/116 aula, St 8:15–10:05 A11/234
Předpoklady
VSFY0321c Fyziologie I - cv. && VSFY0321s Fyziologie I - sem. && VSAN0333s Anatomie III - sem. && VSAN0333c Anatomie III - pitvy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Neurovědy je založen na integraci morfologie a funkce. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu student pochopí základní principy fungování centrálního a periferního nervového systému člověka. Bude schopen vysvětlit neurofyziologické mechanismy vnímání, zpracování informací, pohybu, paměti a učení, chování, motivačních systémů a emocí. Pochopí, že obranné chování a stresová odpověď organismu mohou významně přispívat k patofyziologii různých onemocnění. Získané znalosti student využije v dalších letech studia k porozumění patofyziologických mechanismů a klinické problematice onemocnění nervového systému.
Osnova
 • Mozek a chování, vnější prostředí neuronu. Hierarchie a strukturální uspořádání nervové soustavy. Hematoencefalická bariéra. Přenos informace v nervovém systému. Chemické synapse. Zpracování informace v NS. Senzorická fyziologie. Zrakové dráhy. Fyziologická optika, činnost sítnice. Vnímání pohybu, tvaru, barev a hloubky. Sluchové, vestibulární, čichové a chuťové dráhy. Funkce sluchového a vestibulárního systému, chemické smysly. Somatosenzorické a viscerosenzorické dráhy. Centrální reprezentace hmatu a dráhy bolesti. Substrát stresové analgezie. Dráhy somatomotorického systému. Spoje mozečku a bazálních ganglií. Míšní reflexní motorika. Pohyby očí. Postoj, lokomoce a manipulační pohyby. Řízení motoriky u člověka (klinické doklady). Modulační systémy mozku. Uspořádání a funkce autonomního nervového systému. Limbický přední mozek jako strukturální podklad motivací (obranné chování, příjem potravy, systém odměny). Emoce. Stavba a činnost kůry velkého mozku. Střídání bdění a spánku. Spánek a jeho poruchy. EEG. Učení a paměť. Neuronální podklad komunikace a řeči. Funkční specializace hemisfér. Vědomí a pozornost. Funkce frontálního laloku. Ontogenetický vývoj. Plasticita nervové tkáně.
Literatura
  doporučená literatura
 • BARRETT, Kim E. Ganong's review of medical physiology. 24th ed. Maidenhead: McGraw-Hill, 2012. 752 s. ISBN 9780071780032. info
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
  neurčeno
 • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
 • KRÁLÍČEK, Petr. Úvod do speciální neurofyziologie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2011. x, 235. ISBN 9788072626182. info
 • JANČÁLEK, Radim a Petr DUBOVÝ. Základy neurověd v zubním lékařství. 2nd. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2011. 117 s. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotni. ISSN 1801-6103. info
 • DUBOVÝ, Petr. Struktura a dráhy nervové soustavy člověka. Brno: Vydavatelství MU Brno, 1998. 176 s. ISBN 80-210-1927-1. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Předmět Neurovědy-přednáška student ukončí písemnou zkouškou - vypracuje odpověď na 3 otázky v časovém limitu dvou hodin. V 1. otázce je důraz kladen na neuroanatomické znalosti (hodnocení A-F), ve 2. otázce na znalosti neurofyziologické (hodnocení A-F). Ve 3. otázce se hodnotí schopnost popsat danou problematiku komplexně: z pohledu anatomického (hodnocení A-F) a neurofyziologického (hodnocení A-F). Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat v každé hodnocené části testu minimálně známku E.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách.

A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017.