ZLPP0643 Vacational Training in Practical Dentistry 2

Faculty of Medicine
Spring 2016
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
Department of Stomatology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Supplier department: Department of Stomatology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
ZLKK041c Restorative Dent.-Cariol.pract && ZLKZ051p Restor.Dentist.-Cariol.-lect. && ( ZLPL0452p Prosthetic Dentistry II-lect. || ZLPL0562p Prosthetic Dentistry II -lect. ) && ZLPZ041p Preventive Dentistry -lect.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Obtaining of basic practical erudition and view in prosthetic laboratory, training of hygienic procedures in dental caries prevention and periodontics, training in dental office. Basic aims and content of subject: obtaining of practical skill and specialization in dental medicine.
Syllabus
  • Basic aims and content of subject: obtaining of practical skill and specialization in dental medicine.
Literature
  • SKOUPILOVÁ, Milada and Bořivoj MEJCHAR. Onemocnění ústní sliznice (náhradní text). 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého - Lékařská fakulta. 67 s. ISBN 80-7067-444-X. info
  • FIALA, Boris, Hana ČERNÁ and H. ČERMÁKOVÁ. Parodontologické minimum pro studenty stomatologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. 100 s. ISBN 80-7067-624-8. info
  • BITTNER, Jiří. Protetická technologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1989. 148 s. ISBN 80-7013-013-X. info
  • ŠKACH, Miroslav. Onemocnění parodontu : Učebnice pro lékařské fakulty. 4. část. přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 513 s. info
  • DOMBRADY, L. Stomatologická protetika. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 274 s. info
Teaching methods
professional practice
Assessment methods
credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: praxe 2 týdny.
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2016/ZLPP0643