EN

LF:BTAJ0222 Angličtina II - cvičení - Informace o předmětu

BTAJ0222 Angličtina II

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Markéta Oplatková Plocková (cvičící)
Mgr. Dana Straková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (pomocník)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Markéta Kovaříková (pomocník)
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Dana Straková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Straková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 16:10–18:00 A11/327
Předpoklady
BTAJ0121 Angličtina I - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se ortoptiky; je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, lékaři a ošetřujícím personálem, interpretovat odborné texty, prezentovat a diskutovat na odborné téma, argumentovat, oponovat názory kolegů, napsat motivační dopis; ovládá vybrané gramatické struktury typické pro odborný a akademický jazyk.
Osnova
 • 1. týden: Úvod, e-learningová podpora předmětu, požadavky, hodnocení, opakování, motivační dopis.
 • 2. týden: Presentations and Public Speaking in English, Language of Presentations I.
 • 3. týden: Presentations and Public Speaking in English, Language of Presentations II.
 • 4. týden: Work of an Orthoptist. Student Presentations.
 • 5. týden: Eye Anatomy. Student Presentations.
 • 6. týden: Eyeglasses. Student Presentations.
 • 7. týden: Eye Diseases. Student Presentations.
 • 8. týden: Contact Lenses. Student Presentations.
 • 9. týden: MIDTERM TEST
 • 10. týden: Errors of Refraction. Student Presentations.
 • 11. týden: Eye Examination Equipment. Student Presentations.
 • 12. týden: Dealing with Children and Parents. Student Presentations.
 • 13. týden: OPAKOVÁNÍ
 • 14. týden: FINAL TEST
 • Probírané gramatické jevy: podmínkové věty, přímá a nepřímá řeč.
 • Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka také zaměřena na osvojení komunikativních dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení a psaní - na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce.
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Výše uvedená témata jsou procvičována všemi studijními dovednostmi (čtení, poslech, mluvení a psaní). Doplňkové učební materiály v tištěné i elektronické podobě dodává vyučující. Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence přes Studijní oddělení. Výuka je ukončena zkouškou (zk), která ověřuje znalosti z podzimního i jarního semestru. Zkouška se skládá z části písemné a části ústní. Podmínkou k připuštění k písemné části zkoušky je prezentace na odborné téma v jednom ze seminářů. Podmínkou k připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné absolvování písemné části zkoušky (tj. skóre min. 60 procent).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.