aZLBC0221p Biochemie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Lucie Novotná (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Anna Pleskačová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Roman Sándor (pomocník)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:50 A16/215
Předpoklady
( aZLLC011s Lék. chemie - sem. || ZLLC011s Lék. chemie - sem. ) && ( aZC011 Zacházení s chemickými látkami || ZC011 Zacházení s chemickými látkami )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Přihlášení ke zkoušce je podmíněno vykonáním zkoušky z Lékařské chemie
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Biochemie I je získat znalosti o základních metabolických pochodech a drahách probíhajících na buněčné úrovni. Po absolvování předmětu je student obeznámen s vlastnostmi a funkcí enzymů, ovládá základní katabolické i anabolické dráhy buněčného metabolismu sacharidů, lipidů a bílkovin a jejich návaznosti. Rozumí principům získávání energie pochody na buněčné úrovni. Je obeznámen s funkcí buněčných membrán a principem kompartmentace na buněčné úrovni a transportními procesy na membráně. Má znalosti o syntéze proteinů, počínaje procesy replikace a transkripce po translaci a posttranslační úpravy. Rozumí vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů.Je obeznámen s funkcí hemoglobinu při transportu kyslíku.Porozumí principům některých chorob na molekulární úrovni. Předmět poskytuje základy pro porozumění metabolismu na orgánové a meziorgánové úrovni a jeho poruchám.
Osnova
  • Enzymy. Charakteristické rysy biokatalýzy, struktura enzymů a jejich vztah k funkci, názvy a třídění enzymů. Kofaktory enzymů, přehled struktur a jejich funkc Mechanismus účinku enzymů, kinetika enzymově katalyzovaných reakcí. Stanovení katalytické aktivity enzymů, volba podmínek. Ovlivnění katalytické aktivity, typy inhibice. Obecné principy metabolismu. Biologické oxidace, makroergní sloučeniny. Metabolismus sacharidů. Glykolýza. Glukoneogeneze. Syntéza a odbourávání glykogenu. Pentosový cyklus.Vzájemné přeměny sacharidů v buňce, vznik derivátů cukrů. Metabolismus bílkovin a aminokyselin. Obecné mechanismy biodegradace aminokyselin, ureosyntéza. Metabolismus jednotlivých aminokyselin a jejich uhlíkatého skeletu. Syntéza a odbourání mastných kyselin, ketogeneze. Syntéza triacylglycerolů. Metabolismus fosfolipidů a glykolipidů. Vznik ikosanoidů. Syntéza a přeměny cholesterolu, žlučové kyseliny. Vzájemné vztahy přeměny živin. Citrátový cyklus. Syntéza hemu Mitochondrie. Enzymy dýchacího řetězce, vznik ATP v procesu aerobní fosforylace Biosyntéza a degradace nukleotidů a jejich bází. Jaderný chromatin, replikace a transkripce DNA, regulace transkripce. Proteosyntéza a posttranslační úpravy polypeptidového řetězce.
Literatura
    povinná literatura
  • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Color atlas of biochemistry. 3rd ed., rev. and updated. Stuttgart: Thieme, 2013. ix, 495. ISBN 9783131696939. info
    doporučená literatura
  • RODWELL, Victor W., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY a P. Antony WEIL. Harper's Illustrated Biochemistry. 30th ed. : McGraw-Hill Education, 2015. 817 s. ISBN 978-1-259-25286-0. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek. Doplňující výuka probíhá v seminářích VSBC021s.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou pro přistoupení ke zkoušce je zápočet z paralelního kursu Biochemie I - seminář. Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena 25 otázkami a je řešena elektronicky na počítačích v počítačové učebně Biochemického ústavu. Druhá část je ústní. Limit pro ústní část je 14 bodů. Otázky ke zkoušce a další informace jsou zveřejněny ve Studijních materiálech předmětu.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: zkoušku lze konat až po vykonání zkoušky z Lékařské chemie
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.