BHPD0251c Parodontologie, onemocnění ústní sliznice I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (přednášející)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Petra Borkovcová (cvičící), MUDr. Sylva Fikáčková (zástupce)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Katedra dentální - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Stanislava Grůzová
Dodavatelské pracoviště: Katedra dentální - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–10:45 Katedra dentální
Předpoklady
BHZL011p Prakt. zub. lék. - před.
Úspěšné absolvování předmětů BHZL011p && ZC011
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozeznat zdravý a nemocný parodont a změřit index PBI a CPITN, rozeznat parodontologické instrumentarium.
Výstupy z učení
Student je schopen
- provést vyšetření v parodontologii,
- měření indexů,
- vytvořit záznam do dokumentace,
- popsat rtg snímky v parodontologii
Osnova
  • 1. Vyšetření v parodontologii 2. Parodontologické sondy 3. Nástroje pro supragingivální ošetření - scalůry 4, Nástroje pro subgingivální ošetření - kyrety. 5. Dokumentace v parodontologii 6. Rtg vyšetření v parodontologii
Literatura
  • MUTSCHELKNAUSS, Ralf E. Praktická parodontologie : klinické postupy. Edited by Jan Lindhe. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 2002. 532 s. ISBN 8090211887. info
  • Praktická parodontologie. Edited by Radovan Slezák. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 1995. 148 s. ISBN 80-901024-8-4. info
Výukové metody
Praktická cvičení - stáže
Metody hodnocení
Diskuse
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.