aVLNE9X1p Neurologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (cvičící)
Dana Chalupová, DiS. (cvičící)
Jitka Smejkalová (cvičící)
Jana Aberlová (pomocník)
Dana Chalupová (pomocník)
Klára Marečková, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
Jaromíra Saláková (pomocník)
Hana Božková (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLFA0822p Farmakologie II - přednáška && aVLLP0633c Propedeutika III - cv. && aVLDI7X1c Diagnastické zobr. metody -cv. && aVLOL7X1c Oční lékařství - cvičení && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit diagnózy a léčby neurologických onemocnění; použít informace o speciální neurologii ke stanovení správné diagnózy ... ; vytvořit diferenciální diagnostiku; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o diagnóze a léčebném plánu; na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé skutečnosti z anamnézyů interpretovat výsledky získané ve výuce neurologie ve vztahu k dalším onemocněním
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit diagnózy a léčby neurologických onemocnění; použít informace o speciální neurologii ke stanovení správné diagnózy ... ; vytvořit diferenciální diagnostiku; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o diagnóze a léčebném plánu; na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé skutečnosti z anamnézyů interpretovat výsledky získané ve výuce neurologie ve vztahu k dalším onemocněním Detailněji viz též Optimed a výstupy z učení!!
Osnova
 • Přednášky na různá témata v neurologii s přihlédnutím k novým poznatkům. Polyneuropatie Subarachnoidální krvácení Behaviorální neurologie Akutní ischemická CMP – diagnostika a léčba Sclerosis multiplex Migréna Poruchy řeči Epilepsie Vývojová neurologie Myasthenia gravis Neurologické komplikace spondylózy Parkinsonské syndromy Demence
Literatura
  doporučená literatura
 • Kolektiv autorů Kliniky děské neurologie a dalších pracovišť LF a Kolektiv autorů Kliniky děské neurologie a dalších pracovišť LF. Učebnice speciální dětské neurologie pro studenty 4. a 5.ročníku LF MU s rozšířenou výukou pediatrie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2011. 123 s. ISBN 978-80-210-5659-6. info
 • John Morris, Joseph Jankovic: Neurological Clinical Examination, Hodler Arnold Co, 2012
 • International Neurology: A clinical approach: by Robert P. LIsak, Daniel D Truong, William M Carroll, Roongroj Bhidayasiri, Blackwell Publishing Ltd 2010, ISBN 9781444317008
 • Merritt’s Neurology, 13th Edition is edited by by Elan D. Louis MD MS (Author), Stephan A. Mayer MD (Author), Lewis P. Rowland MD (Author) ISBN-13: 978-1451193367, ISBN-10: 145119336X
 • Child neurology. Edited by John H. Menkes - Harvey B. Sarnat - Bernard L. Maria. Seventh edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. xiii, 1186. ISBN 9780781751049. info
  neurčeno
 • Učebnice speciální neurologie. Edited by Zdeněk Kadaňka. 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 302 s. ISBN 9788021053205. info
 • HOFFMANN, Georg Friedrich. Dědičné metabolické poruchy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 416 s. ISBN 8024708310. info
Výukové metody
Přednášky na různá témata v neurologii s přihlédnutím k novým poznatkům. Prezentace předními odborníky v oboru neurologie
Metody hodnocení
Zápočet po absolvování povinné výuky. Průbžné písemné testy. Závěrečná rigorózní ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Informace jsou vyvěšeny na nástěnkách I., II. a dětské neurologické kliniky LFMU Kontaktní osoby:
1.neurologická klinika LF MU (FN u sv. Anny, Pekařská): Prof. MUDr. Irena Rektorová, irena.rektorova@fnusa.cz 2.neurologická klinika LF MU (FN Brno, Jihlavská): Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., jbednar@fnbrno.cz Dětská neurologická klinika LF MU a FN Brno (FN Černopolní): Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, hoslej@fnbrno.cz
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: jenom v podzimním semestru.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.