aZLFA0621p Farmakologie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Přibyl Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tibor Štark (cvičící)
Renata Bláblová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
aZLPA0521c Patologie I - cvičení && aZLPF0521c Patol. fyziologie I - cv. && aZLCP051c Chirurgická propedeutika -cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of the course student should be able to understand integration in the field of biomedical sciences such as chemistry, physiology, molecular biology, pathology and pathological physiology clarifying mechanisms of xenobiotic (including drugs) effects and under which conditions they and their combinations may elicit therapeutic, adverse, and toxic effects, and what is the relation to the dose given, administration route, status of the organism (differences in pediatrics and geriatrics). They will be familiar with the requirements of "Good Clinical Practice" for development of new drugs, and duties of physicians in cooperation with the pharmaceutical industry and principles of pharmacovigilance.
Výstupy z učení
At the end of the course student will be able:
- to understand integration in the field of biomedical sciences such as chemistry, physiology, molecular biology, pathology and pathological physiology clarifying mechanisms of xenobiotic (including drugs) effects and under which conditions they and their combinations may elicit therapeutic, adverse, and toxic effects, and what is the relation to the dose given, administration route, status of the organism (differences in pediatrics and geriatrics).
- be familiar with the requirements of "Good Clinical Practice" for development of new drugs, and duties of physicians in cooperation with the pharmaceutical industry and principles of pharmacovigilance.
Osnova
 • LECTURES

 • Spring semester 2018 (Friday 1:30-4:00 p.m.)

 • Dept. of Pharmacology, A19, Room 231
 • 1st week
 • Basic pharmacological terms, definitions. Physiological and pathological factors influencing drug effects. Adverse drug effects.
 • 2nd week
 • Drug delivery approaches, routes of administration, prolonged release preparations. The management of poisoning.
 • 3rd week
 • Concentration-response relationship. Pharmacokinetic principles. Drug absorption, distribution, metabolism and elimination. Changes of drug effects after the repeated administration. Basic principles of Pharmacogenetics.
 • 4th week
 • Mechanisms of drug action, non-specific, specific. Receptors and ligand binding. Receptor subtypes, autoreceptors, heteroreceptors
 • 5th week
 • Pharmacogenetics, pharmacogenomics amd their clinical implications.
 • 6th week
 • Drug interactions. Assessment of the seriousness of drug interactions.
 • 7th week
 • Original drugs, generics, biosimilars, innovative medicinal products for advanced therapy, orphan drugs.
 • 8th week
 • Pre-clinical and clinical drug development. Drug registration guidance. Regulation and guidelines for "Good Clinical Practice".
 • 9th week
 • Basic principles of pharmacoeconomics, types of pharmacoeconomic analyses and their relevant use in clinical practice.
 • 10th week
 • Drug therapy in children, general principles, pharmacokinetic and pharmacodynamic peculiarities. Specificities of pharmacotherapy in the elderly.
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P. Rang & Dale's pharmacology. 8th ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-621-zivotni-cyklus-leciv-klinicke-hodnoceni-a-registrace-lecivych-pripravku-farmakovigilance-a-stanovovani-cen-a-uhrad-leciv.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-649-zaklady-farmakoekonomiky.html
  doporučená literatura
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-553-zaklady-receptury-lecivych-pripravku.html
 • http://portal.med.muni.cz/article-491-practicals-in-pharmacology.html
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
 • http://elportal.cz/publikace/kazuistiky-farmakologie
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-611-zaklady-specialni-receptury-lecivych-pripravku.html
  neurčeno
 • Pharmaceutical practice. Edited by Judith A. Rees - Ian Smith - Jennie Watson. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2014. xvii, 552. ISBN 9780702051432. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • Waller, Derek - Renwick, Andrew G. - Hillier, Keith. Medical pharmacology and therapeutics. 3rd ed. New York : Elsevier Saunders, 2009. ix, 744 p. ISBN 0-7020-2991-2.
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
Výukové metody
According to schedule given students are expected to attend lectures read by habilitated pharmacology teacher.
Metody hodnocení
There is no testing of knowledge in this part of study as students are expected to continue pharmacological course in the subsequent semester.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Informace pro studenty studující v češtině:
V jarním semestru je předmět ukončen zápočtem. Požadavky k získání zápočtu - viz ZLFA0621c.
Po získání zápočtu studenti přechází do pokračující výuky v dalším semestru bez povinnosti ověření znalostí v tomto semestru.
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice:
denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 05-4949 3070.
Information for the students studying in English:


In spring semester is subject of the terminated credit. Requirements for obtaining credit - see ZLFA0621c.
There is no testing of knowledge in this part of study as students are expected to continue pharmacological course in the subsequent semester.
Office hours of the secretariat of the Department of Pharmacology, Faculty of medicine, Masaryk University, Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice:
daily 13.00 - 14.00 pm, tel.: 05-4949 3070.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.