EN

LF:BDAJ0222 Angličtina II - cvičení - Informace o předmětu

BDAJ0222 Angličtina II

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0.7/0. 10. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Žaneta Stýblová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (cvičící)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící)
Mgr. Tereza Kochová (cvičící)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 8. 3. 12:30–14:10 N03009/209, Pá 22. 3. 14:20–16:00 N03009/209, Pá 17. 5. 8:00–9:40 N03009/209, Út 4. 6. 14:20–16:00 A11/327, Čt 6. 6. 12:30–14:10 A16/213
Předpoklady
BDAJ0121 Angličtina I - cv.
Úroveň obecného anglického jazyka na úrovni B1 SERRJ. Znalost odborné slovní zásoby a gramatiky předmětu BDAJ0121 Angličtina 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B1+ SERRJ. Kurz dále u studentů rozvíjí znalosti specializované oborové slovní zásoby a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacientem, kolegy lékaři a ošetřujícím personálem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen se úspěšně v angličtině orientovat v a zapojit do běžných komunikačních situací ve zdravotnickém prostředí (s kolegy, lékaři a pacienty). Ovládá slovní zásobu typickou pro obor “zdravotní sestra”, zná gramatické struktury typické pro odborný jazyk a je schopen číst a vést lékařskou dokumentaci.
Osnova
 • 1: Výživa, diety, alergie. Zhodnocení výživových potřeb. Výživové poradenství. 2: Osobní péče. Pacientova hygiena. Vyjádření empatie. Péče o rány. 3: Zhodnocení a popis vyměšování. Popis tělních funkcí. Předání/prezentace pacientova stavu. 4: Propuštění pacienta. Zhodnocení úrovní nezávislosti pacienta. Plánování propuštění a následné péče doma. Vysvětlení medikace. Domlouvání schůzek po telefonu. 5: Opakování, případně zápočtový test. Součástí náplně kurzu je také výuka vybraných gramatických jevů. Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka také zaměřena na osvojení komunikativních dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení a psaní.
Literatura
  povinná literatura
 • Symonds, M.S. Wright, Ros. English for Nursing 2. Vocational English Course Book. Essex: Pearson Education Limited. 2011.
  doporučená literatura
 • OXENDEN, Clive. New English File. Elementary Student´s Book. 2007. ISBN 978-0-19-451908-3. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 1. 2007. ISBN 978-0-19-456977-4. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 stran. ISBN 0521559286. info
  neurčeno
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 s. ISBN 80-210-1771-6. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů (diskuze, práce ve skupinách i párech), samostatné domácí přípravy a e-learningu. Výše uvedená témata jsou procvičována všemi studijními dovednostmi (čtení, poslech, mluvení a psaní). Doplňkové učební materiály v tištěné i elektronické podobě dodává vyučující. Výuka probíhá formou cvičení a samostatné domácí přípravy.
Metody hodnocení
Prerekvizity pro zkoušku: aktivní přítomnost na seminářích (toleruje se maximálně jedna řádně omluvená absence) a včasné plnění domácích úkolů.
Výuka je ukončena zkouškou (zk), která ověřuje znalosti z podzimního i jarního semestru. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Podmínkou k připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné absolvování písemné části zkoušky (tj. skóre min. 60 %).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BDAJ0222