BPTP0222c Základy teorie porodní asistence II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0.7/0. 10. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 21. 2. 11:00–13:30 KOM 343, Čt 28. 2. 11:00–13:30 KOM 343, Čt 7. 3. 11:00–13:30 KOM 343, Čt 14. 3. 11:00–13:30 KOM 343, Čt 21. 3. 11:00–13:30 KOM 343, Čt 28. 3. 11:00–13:30 KOM 343, Čt 4. 4. 11:00–13:30 KOM 343, Čt 11. 4. 11:00–13:30 KOM 343, Čt 18. 4. 11:00–13:30 KOM 343, Čt 25. 4. 11:00–13:30 KOM 343
Předpoklady
BPTP0121c Zákl.teorie por. asist.I -cv
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je chápán jako teoreticko praktický. Jeho pojetí vyplývá z profilu porodní asistentky - bakalářky. Obsah předmětu tvoří filozofie, metodolodie a vědecký aspekt v porodní asistence. Cílem seminářů je seznámit a naučit studenty pracovat s aplikací jednotlivých modelů a teorií ošetřovatelství pro posouzení klientky ve zdraví i nemoci s přihlédnutím ke specifickým potřebám ženy a její rodiny. Učí adekvátně reagovat na potřeby klientky v modelovém prostředí jako nácvik pro praxi v porodní asistenci. Cíle předmětu – student bude schopen: - pracovat s pojmy primární, sekundární a terciární prevence a péče; - aplikovat v praxi porodní asistence vybrané modely a teorie na modelových příkladech kazuistik;
Výstupy z učení
student bude schopen: - pracovat s pojmy primární, sekundární a terciární prevence a péče; - aplikovat v praxi porodní asistence vybrané modely a teorie na modelových příkladech kazuistik;
Osnova
  • Filozofie porodní asistence - holismus; Obor jako vědní disciplína, definice, vymezení, holismus jako filozofie ošetřovatelství, humanizace oboru, realizace, holistické teorie vzniku nemoci; Modely a teorie ošetřovatelství v porodní asistenci - cvičení; Management vzdělávání v ČR a ve světě (komparace a kompatibilita systémů); Kompetence a funkce porodní asistentky v systému zdravotnictví Profesní organizace; Úvod do multikulturní a transkulturní porodní asistence; Věda a výzkum v porodní asistenci - úvod;
Literatura
  • ŽIAKOVÁ, Katarína a Juraj ČÁP. Ošetřovatelství : konceptuální modely a teorie. Edited by Darja Jarošová. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. 232 s. ISBN 8073680688. info
  • ŽIAKOVÁ, K. Ošetrovatelstvo teória a vedecký výskum. Martin: Osveta, 2003. ISBN 80-8063-131-X. info
  • MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Úvod do ošetřovatelství : systémový přístup. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 187 s. ISBN 8024604299. info
  • JAROŠOVÁ, Darja. Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. 75 s. ISBN 8070423390. info
  • Teorie moderního ošetřovatelství. Edited by Darja Jarošová. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 133 s. ISBN 8085866552. info
  • MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Holistické přístupy v péči o zdraví. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 164 s. ISBN 8070132779. info
  • STAŇKOVÁ, Marta. Koncepce českého ošetřovatelství : základní terminologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 50 s. ISBN 8070132639. info
Výukové metody
Cvičení, diskuze, interpretace kasuistiky, skupinové interview
Metody hodnocení
Hodnocení: zápočet - účast ve výuce, ročníková práce a její obhajoba
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BPTP0222c