BRFA011c Farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0.5/0. 7,5. 1 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Květoslava Sedlářová (pomocník)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 20. 3. až St 10. 4. St 8:00–9:40 A19/231
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student rozumět hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické. Bude znát principy lékařské preskripce a práce s lékopisem, počítat hodnoty pro individuální přípravu aplikačních roztoků a základní farmakokinetické parametry. Bude umět rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu. Bude schopen vypočítat základní farmakokinetické parametry po podání léčiva.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student rozumět hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické. Bude znát principy lékařské preskripce a práce s lékopisem, počítat hodnoty pro individuální přípravu aplikačních roztoků a základní farmakokinetické parametry. Bude umět rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu. Bude schopen vypočítat základní farmakokinetické parametry po podání léčiva.
Osnova
  • 1. cvičení: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Informace o léčivech, legislativa.• 2. cvičení: Farmakokinetické kazuistiky. • 3. cvičení: Výpočty ve farmakologii. RTG kontrastní látky, radiofarmaka.• 4. cvičení: Konzultace. Zápočtový test. Domluva termínu na zkoušku.
Výukové metody
Rozvrh předmětu nabízí účast studentům na cvičeních vedených učitelem farmakologie. V praktických cvičeních jsou studenti formou prezentace učitelem farmakologie uvedeni do témat uvedených v rozvrhu s následnou diskusí či prací na pc. Farmakologické výpočty jsou uskutečňovány na počítačích s využitím speciálního farmakokinetického programu.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně, formou přednášek a cvičení. Udělení zápočtu je podmíněno 100% účastí na cvičeních a úspěšným napsáním zápočtového testu na posledním cvičení. Kritériem je 60% úspěšnost.
Informace učitele
•• Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 4949 3070. •• Cvičení jsou povinná. • • Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2020, jaro 2021.