BDOI0422x Ošetřovatelství v interních oborech II - odborná praxe

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.1/0. 2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Šárka Buřilová (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jiří Nakládal (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
MUDr. Dana Weberová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 22. 5. 14:00–15:40 N01180
Předpoklady
BDOI0321x Ošet.v inter. oborech I-praxe && BDKP021 Klinická propedeutika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou umět analyzovat jednotlivé případové studie z oblasti ošetřovatelství u vybraných onemocnění a na základě analýzy vyvodit ošetřovatelské diagnózy a naplánovat nutnou ošetřovatelskou péči
Osnova
  • Kasuistiky u klientů s onemocněním: 1. Dýchacího systému 2. Kardiovaskulárního systému 3. Trávicího systému 4. Ledvin a močových cest 5. Metabolickým 6. Krve 7. Žláz s vnitřní sekrecí 8. Pohybového systému 9. Nádorovým onemocněním Kasuistiky u geriatrického pacienta
Literatura
  • MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 103 stran. ISBN 8021036478. info
  • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2005. 103 s. ISBN 80-210-3647-8. info
  • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 103 s. info
Výukové metody
diskuze, projekty, prezentace,seminární práce, analýza případové studie
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě vypracování seminární práce u klienta s vybraným systémovým onemocněním (ošetřovatelská anamnéza, ošetřovatelské diagnózy, plán ošetřovatelské péče).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BDOI0422x