BFSS066t Souvislá stáž v LTV

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/14/0. 200. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BFLT0554c Léč. reh. v ps., ger.a ped.-c && BFPX044t Prázdninová praxe II && BFBP0521 Bakalářská práce I && BFFT0543c Fyzikální terapie III - cvič. && BFFT0543p Fyzikální terapie III - před. && BFZD0532c Zákl.diagn.a terapie funkč.-cv && BFZD0532p Zákl.diagn.a terapie funkč.-př && BFER051c Ergoterapie - cvič. && BFER051p Ergoterapie - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studen umí aplikovat své znalosti v kinezioterapii v řízené souvislé odborné praxi, uplatňuje dovedností ze speciální kinezioterapie. Cílem souvislé odborné praxe je uplatňovat a provádět terapeutické postupy ve fyzioterapeutické praxi. Odborná praxe vytváří prostor a podmínky pro samostatnou práci studentů v provozních podmínkách zdravotnických zařízení.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- aplikovat své znalosti v kinezioterapii v řízené souvislé odborné praxi
- uplatňovat dovedností ze speciální kinezioterapie
- uplatňovat a provádět terapeutické postupy ve fyzioterapeutické praxi v provozních podmínkách zdravotnických zařízení
Osnova
  • Odborné praxe ve fyzioterapii probíhá na specializovaných odděleních Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a ve Fakultní nemocnici Brno.
  • Fyzioterapie ve vnitřním lékařství
  • Fyzioterapie v chirurgii a trumatologii
  • Fyzioterapie v neurologii
  • Fyzioterapie v ortopedii
Literatura
  • BARTŮŇKOVÁ, Staša. Fyziologie člověka a tělesných cvičení : učební texty pro studenty Fyzioterapie a studia Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 285 s. ISBN 8024611716. info
  • VOTAVA, Jiří. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 207 s. ISBN 8024607085. info
  • NOVOSAD, Libor a Marcela NOVOSADOVÁ. Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým, postižením : uvedení do problematiky. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita, 2000. 58 s. ISBN 8070833831. info
  • HROMÁDKOVÁ, Jana. Fyzioterapie. Vydání 1. Jinočany: H & H, 1999. 428 stran. ISBN 8086022455. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.