BFZD0633p Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy III - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 20. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Eva Drápelová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 9:00–10:40 KOM 257, kromě St 29. 4.
Předpoklady
BFZD0532c Zákl.diagn.a terapie funkč.-cv && BFZD0532p Zákl.diagn.a terapie funkč.-př
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy dle Lewita a Rychlíkové včetně praktických cvičení. Funkční patologie se zabývá poruchami přetížení pohybového aparátu. Vysvětluje pojem segmentální inervace motorického systému, řízení motoneuronu a patologii jako výsledek funkčních segmentových změny.
Výstupy z učení
Student zná teoreticky:
- základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy dle Lewita a Rychlíkové
- základy diferenciální diagnostiky v oblasti C páteře
- statické poruchy, vertigo, souvislosti a návaznosti vyšetření a mobilizace v segmentu C1-2 a níže do lateroflexe a rotace
- cervikobrachiální problematiky
- komplexní rehabilitační přístup k pacientům s funkčními poruchami pohybového systému
- preventivní vertebrogenní program, motivace
- Škola zad, pojem, význam - úvod; nácviky denních činností, základy ergoterapie; životospráva a sportovní aktivity
- relaxace, základy Feldenkraisovy metody
Osnova
 • 1.Základy diferenciální diagnostiky v oblasti C páteře; cervikokraniální a cervikomandibulární problematika; vyšetření mobilizace AO
 • 2.Statické poruchy, vertigo, souvislosti a návaznosti vyšetření a mobilizace v segmentu C1-2 a níže do lateroflexe a rotace
 • 3.Cervikobrachiální problematiky, syndrom krčního sympatiku posuvné techniky při vyšetření a mobilizaci C páteře
 • 4.Komplexní rehabilitační přístup k pacientům s funkčními poruchami pohybového systému; vyšetření a mobilizace CTh přechodu; průběžné opakování
 • 5.Preventivní vertebrogenní program, motivace; zadání seminární práce; opakování mobilizačních vstupů C a Cth
 • 6.Škola zad, pojem, význam - úvod; praktické nácviky denních činností; opakování mobilizace L a SI
 • 7.Škola zad, základy ergoterapie; praktické nácviky pokračování, životospráva a sportovní aktivity; opakování mobilizace Th a žeber
 • 8.Relaxace - pojem, využití; základy Feldenk.metody; odevzdání seminární práce
 • 9.Hodnocení seminární práce, dotazy, praktické návaznosti, souhrnné opakování mobilizačních technik; souhrnné opakování měkkých technik; kineziologický rozbor; příprava ke zkoušce
Literatura
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha : Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6
 • HOFTA, T. Autoterapeutický systém (mobilizační, relaxační a protahovací techniky). Třeboň : vydáno vlastním nákladem, 1996. 79 s.
 • KAŇOVSKÝ, P. - HEKERLOVÁ, R. Cervikální dystonie a její léčba. Praha : Maxdorf, 1996. 84 s. ISBN 80-85800-36-5
 • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BFZD0633p