BTPY041p Psychologie a specifika dětské psychologie

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jana Severová, CSc. (přednášející)
Vlasta Břicháčková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 9:00–10:50 A11/327, kromě Út 21. 4., kromě Út 12. 5., kromě Út 26. 5.
Předpoklady
BOET031p Zdravotnická etika
Seznámení se specifiky různých handicapů a způsoby jednání s nimi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem přednášek je seznámení studentů se základní definicí, pojmy a typy psychologie. Dále se zaměřuje na sociálně psychologické charakteristiky, významné v oblasti obchodu a poskytování služeb, jako sociální vnímání, komunikace, edukace klienta, základy pedagogiky a osobnost zdravotníka a pacienta. Třetím okruhem jsou skupinové jevy, atmosféra a vedení skupiny. Posledním oddílem jsou základy psychologie obchodní činnosti, zaměřené zejména na vztah obsluhy a zákazníka. Témata jsou akcentována např. na problematiku zrakově postiženého.
Výstupy z učení
Student bude po ukončení předmětu:
- uplatnit znalosti z přednášek přínosné pro jednání s pacienty.
Osnova
  • Definice oboru, dělení psychologických věd a předmět psychologie. Metody psychologického zkoumání. Vývoj dítěte od narození do 19 let. Komunikace s nimi. Různé handicapy jako motorické, smyslové a mentální a jejich zvládání v ambulantní praxi.
Literatura
  • NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009. 498 s. ISBN 9788020016799. info
  • PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Vydání 1. Praha: Grada, 2006. 328 stran. ISBN 802470871X. info
  • ŘÍČAN, Pavel a Dana KREJČÍŘOVÁ. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 603 s. ISBN 8024710498. info
  • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 80-200-1387-3. info
  • ŠVANCARA, Josef. Emoce, motivace, volní procesy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 142 s. Psychologie. ISBN 80-86633-11-X. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
před kolokvie odevzdají studenti esej.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BTPY041p