MFKI1053c Kinezioterapie v dětské neurologii IV - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Radek Brauner (cvičící)
Bc. Milada Loubová, DiS. (cvičící), prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–11:40 Katedra fyzioterapie a RHB
Předpoklady
MFKI0921c Kinezioterapie III-1-cvič. && MFKI0922c Kinezioterapie III-2-cvič. && ( MFVL0822 Vnitřní lékařství II || MFVL0832 Vnitřní lékařství II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické postupy v kinezioterapii a zvládá komplexnější fyzioterapeutické postupy v kinezioterapii, cvičení probíhají na jednotlivých klinikách u pacientů, jsou vedena erudovanými asistenty z praxe, kteří dohlížejí na odbornost praktických cvičení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, Zákoníku práce a etických norem. Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých kineziologických postupů u dětských neurologických diagnóz (zvláště vrozených vad). Studenti jsou vedeni k pochopení vztahu mezi fyziologickými a patologickými stavy (a z nich plynoucích preventivních, klinických a terapeutických důsledků). Smyslem cvičení je i výchova k logickému myšlení, samostatnému rozhodování, rychlémů řešení zátěžových situací a k přesné a svědomité práci, jak individuální, tak i týmové.
Osnova
 • Léčebná rehabilitace v dětské neurologii
 • Kinezioterapie při poškození prenatálním
 • Kinezioterapie při poškození perinatálním
 • Kinezioterapie při DMO
 • Malá mozková dysfunkce
 • Vrozené vady páteře a míchy
 • Poúrazové poškození periferních nervů u dětí
Literatura
 • KAŇOVSKÝ, P. – HEKERLOVÁ, R. Cervikální dystonie a její léčba. Praha : Maxdorf, 1996. 84 s. ISBN 80-85800-36-5.
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha : Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6.
 • KOMÁREK, Vladimír a Alena ZUMROVÁ. Dětská neurologie : vybrané kapitoly. 2. vyd. Praha: Galén, 2008. 195 s. ISBN 9788072624928. info
 • KOMÁREK, Vladimír a Alena ZUMROVÁ. Dětská neurologie : vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 195 s. ISBN 8072620819. info
 • ŠLAPAL, Radomír. Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 1996. 42 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-17-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. R.Šlapal: Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Predškolská výchova. 1996, LI 1996/97, č. 3, s. 23. ISSN 0032-7220. info
 • VOJTA, Václav. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku :včasná diagnóza a terapie. Translated by Miloš Máček. 1. vyd. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 367 s. ISBN 80-85424-98-3. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.