MFKI1055c Kinezioterapie na spinální jednotce IV - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Bc. Hana Jakšová (cvičící)
MUDr. Lia Vašíčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MFKI0921c Kinezioterapie III-1-cvič. && MFKI0922c Kinezioterapie III-2-cvič. && ( MFVL0822 Vnitřní lékařství II || MFVL0832 Vnitřní lékařství II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické postupy v kinezioterapii a zvládá komplexnější fyzioterapeutické postupy v kinezioterapii, cvičení probíhají na jednotlivých klinikách u pacientů, jsou vedena erudovanými asistenty z praxe, kteří dohlížejí na odbornost praktických cvičení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, Zákoníku práce a etických norem. Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých kineziologických postupů po úrazech páteře. Studenti jsou vedeni k pochopení vztahu mezi fyziologickými a patologickými stavy (a z nich plynoucích preventivních, klinických a terapeutických důsledků). Smyslem cvičení je i výchova k logickému myšlení, samostatnému rozhodování, rychlémů řešení zátěžových situací a k přesné a svědomité práci, jak individuální, tak i týmové.
Osnova
  • Léčebná rehabilitace na spinální jednotce
  • Komplexní léčebná rehabilitace po úrazech páteře a míchy
  • Psychoterapie
  • Sociální rehabilitace
  • Problematika života v rodině po úrazech míchy
Literatura
  • PFEIFFER, J. Ergoterapie. 1. a 2. díl. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1989. 196 s.
  • PAYTON, O. et al. Manual of Physical Therapy. New York : Churchill Livingstone, 1989. 761 s. ISBN 0-443-08499-8.
  • WENDSCHE, P. a kol. Poranění páteře a míchy. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997. 83 s.
  • HROMÁDKOVÁ, J. a kol. Léčebná rehabilitace. 1. a 2. díl. 1. vyd. Praha : HaH, 1997. 392 s. ISBN 80-85787-69-5.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.