MIKIN0231p Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0.7/0/0. 10. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Karel Lábr, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
Silvie Doubravská (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: I. interní kardioangiologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 7. 5. 13:00–15:30 N06034, Čt 21. 5. 13:00–15:30 N06034, Čt 4. 6. 13:00–14:40 N06034, 15:00–16:40 N06034
Předpoklady
MIKOA011c Ošetřovatel. péče v anest.-cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky poskytnou pohled na kardiologii a její vztah k intenzivní medicíně, tak aby student byl schopen pochopit základní souvislosti vyplývající z patologických stavů v kardiologii.
Během přednášek bude kladen i důraz na mezioborovou problematiku. Student bude schopen poskytnout vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním v život ohrožujícím stavu.
Výstupy z učení
Student bude ovládat základy propedeutiky v intenzivní péči
- Pomocná vyšetření v kardiologii – (RTG, EKG, ECHO, ergo,katetrizace,koronarografie)
- Akutní koronární syndrom, angina pectoris
- Hypertenze HT krize – urgentní a emergentní
- Záněty srdce a srdeční vady
- Akutní srdeční selhání
- Maligní arytmie (tachy, brady)
- Angiologie: akutní cévní příhody DK a plicní embolie
- Základy kardiovaskulární farmakoterapie v IP
Osnova
  • Přednášky: Vyšetřovací fyzikální metody v kardiologii. Pomocná vyšetření v kardiologii EKG Sono srdce Koronarografie Akutní infarkt myokardu Srdeční selhání Chlopenní vady Supraventrikulární arytmie Komorové arytmie Hypertenze Metabolický syndrom Myokarditidy Onemocnění perikardu Angiologie
Literatura
    povinná literatura
  • Kardiologie : pro sestry intenzívní péče a studenty medicíny. Edited by Jiří Kolář. 3. vyd. Praha: Akcenta, 2003. 411 s. ISBN 8086232069. info
  • KOLÁŘ, Jiří. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2009. xxv, 480. ISBN 9788072626045. info
    doporučená literatura
  • ŠEVČÍK, Pavel, V ČERNÝ a JIří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 2000. 393 s. Galen 2000. info
Výukové metody
Výukové metody: přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MIKIN0231p