MIOP0444 Ošetřovatelská praxe IV

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/11/0. 160. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Edita Pešáková, DiS. (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 6. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, Út 7. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, St 8. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, Čt 9. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, Út 14. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, St 15. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, Čt 16. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, Pá 17. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, Po 20. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, Út 21. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, St 22. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, Čt 23. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, Pá 24. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, Po 27. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, Út 28. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, St 29. 4. 7:00–13:00 F01B1/317, Čt 30. 4. 7:00–13:00 F01B1/317
Předpoklady
MIOP0343 Ošetřovatelská praxe III
MIOP0343
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Připravit všeobecnou sestru pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty v kritických stavech. Studující se v průběhu praxe zapojí do péče o nemocné v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. v oboru Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí – Sestra pro intenzivní péči. Studující bude:umět pečovat o pacienta s kraniocerebrálním poraněním,umět pečovat o pacienta ve vigilním komatu,umět pečovat o potenciálního dárce orgánů,umět pečovat o intoxikovaného pacienta, Dále studující bude: orientovaný v problematice náhlých kritických stavů u dětí a bude umět pečovat o traumatizovaného a polytraumatizovaného pacienta. Studující si osvojí dovednosti: • péče o pacienta s termickým poškozením kůže, • péče o pacienta s hematoonkologickým onemocněním, • péče o pacienta po tonutí, strangulaci, • péče o pacienta po úrazu elektrickým proudem, • péče o pacienta po cévních operacích, • orientovat se v problematice chronického dialyzačního programu. Studující se podílí: • na péči o pacienta s kraniocerebrálním poraněním, • na péči o pacienta ve vigilním komatu, • na péči o potenciálního dárce orgánů, • na péči o intoxikovaného pacienta, • na péči o traumatizovaného a polytraumatizovaného pacienta, • na péči o pacienta s termickým poškozením kůže, • na péči o pacienta s hematoonkologickým onemocněním, • na péči o pacienta po tonutí, strangulaci, • na péči o pacienta po úrazu elektrickým proudem, • na péči o pacienta po cévních operacích. Výkony a jejich četnost (minimálně): • příprava pacienta a asistence u punkce nebo drenáže hrudníku (2x) • Výplach žaludku u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami (2x) • Příprava přístroje pro očišťovací metody krve (3x) • Napojení pacienta na mimotělní oběh očišťovacích metod krve (3x) • Ukončení mimotělního oběhu očišťovacích metod krve (3x) • Péče o pacienta při očišťovacích metodách krve (3x) • Péče o pacienta s intrakraniálním čidlem (3x) • Provádění konceptu stimulace vnímání (3x) • edukace pacienta (3x) • edukace příbuzných (2x)
Výstupy z učení
Studující bude:
- umět pečovat o pacienta s kraniocerebrálním poraněním, umět pečovat o pacienta ve vigilním komatu,umět pečovat o potenciálního dárce orgánů,umět pečovat o intoxikovaného pacienta.
- orientovaný v problematice náhlých kritických stavů u dětí a bude umět pečovat o traumatizovaného a polytraumatizovaného pacienta.
- ovládat principy péče o pacienta s termickým poškozením kůže; péče o pacienta s hematoonkologickým onemocněním; péče o pacienta po tonutí, strangulaci; péče o pacienta po úrazu elektrickým proudem; péče o pacienta po cévních operacích;
- orientovat se v problematice chronického dialyzačního programu.
Osnova
  • Odborná ošetřovatelská praxe IV je zaměřena na nácvik a osvojení ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností u pacientů na umělé plicní ventilaci. Praxe probíhá na akreditovaných pracovištích intenzivní medicíny pro daný obor. Pracoviště: KARIM FN Brno ARO FN u sv. Anny
Literatura
  • ROKYTA, Richard. Bolest a jak s ní zacházet : učebnice pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 174 s. ISBN 9788024730127. info
  • SLÍVA, Jiří a Tomáš DOLEŽAL. Farmakoterapie bolesti. Praha: Maxdorf, 2009. 62 s. ISBN 9788073451820. info
  • ŠEVČÍK, Pavel a Vladimír ŠRÁMEK. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-589-5. info
  • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
  • HAHN, Aleš. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 390 s. ISBN 9788024705293. info
  • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
  • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. Vydavatelství Galén Praha, Cena ČSARIM ČLS JEP Praha - nejlepší publikace v oboru ARIM za rok 2003,, 2004. info
  • DOENGES, Marilynn E. a Mary Frances MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Translated by Ivana Suchardová. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. 565 s. ISBN 8024702428. info
  • TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDV PZ, 1999. info
Výukové metody
Praktická příprava na klinickém pracovišti.
Metody hodnocení
Praktická zkouška (demonstrace dovedností)
Informace učitele
Praktická zkouška (demonstrace dovedností), hodnocení studenta vzhledem k činnosti v době stáže mentorem daného pracoviště. Podmínkou ke zkoušce je 100% účast na předem naplánovaných stážích. Practical examination, assessment of students regarding their activities during internship by mentor of the workplace. The prerequisite for the test is 100% participation in pre-planned internship.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.