MNAF081p Aplikovaná farmakologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Tomáš Pruša (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Tomáš Pruša
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 16:30–18:10 A21/111
Předpoklady
MNAB0711s Aplikovaná biochemie
VLKB091
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexním přístupem k účinku léčivých látek v organismu s důrazem na vliv potravin při farmakoterapii. Nedílnou součástí této problematiky je dnes rozsáhlý trh s doplňky stravy. Pochopení léčebné hodnoty léčivých přípravků a vlivu potravních doplňků je základem racionální farmakoterapie.
Osnova
 • 1.Cíle a nástroje klinické farmakologie. Definice. Právo a klinická farmakologie. Informační zdroje v medicíně. 2.Základní principy farmakokinetiky a farmakodynamiky. 3.Základní typy lékových interakcí. 4.Individualizace terapie. Farmakogenetika. Compliance pacienta. 5.Metodiky klinického hodnocení. Farmakovigilance. 6.Farmakoekonomika. Farmakoepidemiologie. 7.Lékové interakce a výživa (CNS, PNS, KVS, GIT). 8.Lékové interakce a výživa (diuretika, antibiotika, léčiva v onkologii, vitaminy a minerální látky). 9.Biologická aktivita vybraných potravin (problematika sekundárních metabolitů). 10.Potravní doplňky (nutraceutika) – definice, legislativa (ČR, EU), požadavky, využití (ČR, EU, aj.). 11.Doplňky stravy – CNS a imunitní systém (adaptogeny, imunostimulancia, antioxidanty). 12.Doplňky stravy – GIT a urogenitální trakt. 13.Doplňky stravy – redukce tělesné hmotnosti. 14.Kazuistiky – základní klinické problémy z pohledu nutričního terapeuta.
Literatura
 • ADAMS, Michael, Leland Norman HOLLAND a Carol Q. URBAN. Pharmacology for nurses : a pathophysiologic approach. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, 2011. xxv, 912. ISBN 9780135089811. info
 • COMBS, Gerald F. The vitamins : fundamental aspects in nutrition and health. 3rd ed. Burlington: Elsevier Academic Press, 2008. xix, 583. ISBN 9780121834937. info
 • PERLÍK, František. Základy klinické farmakologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 192 s. ISBN 9788072625284. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • FRAGAKIS, Allison Sarubin. Health professional's guide to popular dietary supplements. 2nd ed. [Chicago]: American Dietetic Association, 2003. xxiii, 526. ISBN 0880911735. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. 520 s. ISBN 8072541811. info
 • PERLÍK, František. Klinická farmakologie v praxi. 1. vyd. Praha: Triton, 1999. 149 s. ISBN 8072540440. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. xxii, 191. ISBN 80-7066-969-1. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zkouška, písemná práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MNAF081p