MNVD081p Výživa dětí I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 N04005
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky výživy dětí v celém spektru věkových kategorií včetně výživy prekoncepčního období a s důrazem na novorozeneckou výživu a nutriční screening v pediatrii. Předmět prohloubí poznatky a rozšíří znalosti z klinické výživy potřebné k poskytování specializované nutriční péče u dětí(zejména u onemocnění GIT, specializované nutriční postupy a intervence u dětských pacientů s dědičnými poruchami metabolismu a neprospívajících dětí).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen na základě nabytých znalostí: •aplikovat způsoby vyšetření nutričního stavu dětského pacienta, •odebrat nutriční anamnézu a správně vyhodnotit, •popsat fyziologii metabolismu dítěte, •vyhodnotit a interpretovat výsledky vyšetření nutričního stavu a navrhovat účinný režim postupů a péče, •vyhodnotit individuální potřeby energie, •stanovovat a propočítávat energetickou potřebu ve vazbě na diagnózu a její vliv na nutriční potřebu dětského pacienta/klienta, •popsat diagnostiku, prevenci, léčebné a specializované nutriční postupy u jednotlivých onemocnění, •popsat odlišnosti při tvorbě nutričních doporučení u onkologicky nemocných dětí a charakteristické požadavky na úpravu stravy, •definovat veškeré dostupné prostředky enterální výživy, nutriční podpory a parenterální výživy, popsat jejich význam a možnosti využití v cílené léčbě, •sestavit jídelníčky dle nutričních požadavků, výběru potravin a technologické úpravy pokrmů u jednotlivých onemocnění a komplikací s nimi spojenými, •využívat systém monitorování a opakovaného sledování nutričního stavu, •vytvářet edukační materiály, edukovat dětského pacienta a jeho zákonného zástupce.
Osnova
 • 1.Hodnocení stavu růstu a stavu výživy 2.Výživa ženy během těhotenství a kojení 3.Kojení 4.Výživa dětí s nízkou porodní hmotností 5.Výživa v kojeneckém věku 6.Výživa batolete a dítěte předškolního věku 7.Výživa dítěte školního věku a adolescenci 8. Malnutrice v dětském věku 9.Alternativní výživa v dětském věku 10.Funkční potraviny ve výživě dětí 11.Výživa a riziko kardiovaskulárních onemocnění 12.Potravinové alergie 13.Výživa u jaterních onemocnění 14.Výživa u onemocnění pankreatu 15.Specializované nutriční postupy v dětské gastroenterologii 16.Výživa u cystické fibrózy 17.Výživa dětí s onemocněním ledvin a vývodných cest močových 18.Výživa u arteriální hypertenze 19.Výživa u malabsorpčního syndromu (Laktázová deficience, celiakie) 20.Výživa u dědičných poruch metabolismu 21.Výživa dětí a adolescentů s dyslipidemií 22.Enterální výživa 23.Parenterální výživa 24.Perorální dehydratace a realimentace při průjmových onemocněních 25.Specializované nutriční postupy v dětské chirurgii, výživa v pooperační péči
Literatura
  doporučená literatura
 • ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Klinická dietologie a výživa. 1. vydání. Praha: Current Media, 2016. 422 stran. ISBN 9788088129035. info
 • FUCHS, Martin. Potravinová alergie a intolerance. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. 447 stran. ISBN 9788020437570. info
 • NEVORAL, Jiří. Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2013. 677 stran. ISBN 9788020428639. info
 • KUDLOVÁ, Eva a Anna MYDLILOVÁ. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 148 s. ISBN 8024710390. info
 • NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vydání první. Jinočany: H & H, 2003. 434 stran. ISBN 8086022935. info
  neurčeno
 • SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 381 s. ISBN 9788024722566. info
 • PAŘÍZKOVÁ, Jana a Lidka LISÁ. Obezita v dětství a dospívání : terapie a prevence. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 239 s. ISBN 9788024614274. info
 • HENDRICKS, Kristy M. a Christopher DUGGAN. Manual of pediatric nutrition. 4th ed. Lewiston, NY: BC Decker, 2005. 850 p. ISBN 1550093088. info
 • ŠAMÁNEK, Milan a Zuzana URBANOVÁ. Prevence aterosklerózy v dětském věku. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. 235 s. ISBN 8072622293. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MNVD081p