VLRL081 Léčivé rostliny

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Merhautová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
Renata Bláblová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. 16:00–17:40 A19/231, Po 2. 3. 16:00–17:40 A20/207, Po 9. 3. 16:00–17:40 A20/207, Po 16. 3. 16:00–17:40 A20/207, Po 23. 3. 16:00–17:40 A20/207, Po 30. 3. 16:00–17:40 A20/207, Po 6. 4. 16:00–17:40 A20/207, Po 20. 4. 16:00–17:40 A19/231, Po 27. 4. 16:00–17:40 A20/207, Po 4. 5. 16:00–17:40 A20/207, Po 11. 5. 16:00–17:40 A20/207, Po 18. 5. 16:00–17:40 A20/207, Po 25. 5. 16:00–17:40 A20/207, Po 1. 6. 16:00–17:40 A20/207
Předpoklady
( VLFA07212p Farmakologie I - přednáška || VLFA07212p Farmakologie I - přednáška )
Předpokladem pro zápis předmětu je ukončení předmětu VLFA08222p Farmakologie II - přednáška, popř. ZLFA0722p.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět si mohou zapsat pouze studenti LF v 8.-12.semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentům aktuální "evidence-based" pohled na využtií léčivých rostlin v oblasti léčení a samoléčení. Umožnit studentům orientovat se v problematice léčivých rostlin v celé šíři odpovídajících ATC skupin tam, kde jsou léčivé rostliny využitelné.
Výstupy z učení
Studenti po absolvování předmětu:
- rozumí a znají základní třídy obsahových látek léčivých rostlin a orientují se v problematice i po stránce legislativní (léčivo vs. doplněk stravy vs. lékopisná droga)
- znají základy použití rostlin v oblasti prevence a léčení onemocnění na základě principů EBM (evidence-based medicine)
-dokážou poskytnout odbornou radu pacientovi na jeho přímý dotaz na použití léčivých rostlin v oblasti samoléčení
- umí vyhledávat a třídit odborné farmakologické informace o léčivých rostlinách a dělat u nich závěry použitelné v praxi
- dokážou rozpoznat nebezpečné interakce s konvenčními léčivy
Osnova
 • Léčivé rostliny Sylabus
 • 1. PŘEDNÁŠKA: Terminologie a klasifikace přírodních léčiv. Produkce, zpracování a uchovávání léčivých rostlin. Rostlinné jedy. Možné nežádoucí účinky rostlin. Bezpečnost užívání rostlinných přípravků.
 • 2. PŘEDNÁŠKA: Farmakognozie. Klasifikace obsahových látek. Fytofarmaka, registrace, legislativa
 • 3. PŘEDNÁŠKA: LÉČIVÉ ROSTLINY a centrální a periferní nervový systém.
 • 4. PŘEDNÁŠKA: LÉČIVÉ ROSTLINY a respirační systém.
 • 5. PŘEDNÁŠKA: LÉČIVÉ ROSTLINY a GIT.
 • 6. PŘEDNÁŠKA: LÉČIVÉ ROSTLINY v dermatologii a kosmetice.
 • 7. PŘEDNÁŠKA: LÉČIVÉ ROSTLINY a kardiovaskulární systém, Hypolipidemika
 • 8. PŘEDNÁŠKA: LÉČIVÉ ROSTLINY v onkologické a imunologické léčbě
 • 9. PŘEDNÁŠKA: LÉČIVÉ ROSTLINY Antidiabetika, Insekticidy, Antihelmintika,
 • 10. PŘEDNÁŠKA: Virostatika, SET, zánět, bolest
 • 11. PŘEDNÁŠKA: LÉČIVÉ ROSTLINY a diuretika, močová antiseptika, léčba erektilní dysfunkce, benigní hyperplazie prostaty
 • 12. PŘEDNÁŠKA: LÉČIVÉ ROSTLINY v gynekologii (fytoestrogeny, uterotonika, tokolytika, abortiva)
 • 13. Přednáška Interakce léčiv a léčivých rostlin (doplňků stravy/léčivých přípravků z rostlin)
 • 14.Návštěva CLR
Literatura
  povinná literatura
 • Učební texty dostupné přímo v IS MU ve studijních materiálech předmětu VLRL041 - Léčivé rostliny
  doporučená literatura
 • Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy 3rd Edition, , Michael Heinrich Joanne Barnes Jose Prieto-Garcia Simon Gibbons Elizabeth Williamson, , Elsevier 2018, ISBN: 9780702070082
 • Farmakognózia - Tomko Jozef a kolektiv, Osveta, Martin, 1999, ISBN 80-8063-014-3
 • Přírodní toxiny a jedy - Hrdina Vratislav. a kolektiv, Galén, Praha, 2004, ISBN 80-7262-256-0
 • Atlas léčivých rostlin LF MU, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek s možností konzultace jednotlivých témat s vyučujícím.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška- písemná forma. Předmět je zakončený písemným formou multivýběrového testu, kdy má student možnost zvolit jednu a více správných odpovědí z nabízených variant. Test je v počtu 25 otázek , kritériem hodnocení je získaný počet bodů, za každou zcela správně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Za nesprávně zodpovězenou otázku a za nevyplněnou otázku studentovi žádný bod odečten nebude. Podmínkou získání zápočtu je dosažení minimálně 50% bodů z maximálního počtu bodů, které lze získat za daný test, tj. minimálně 13 zcela správných odpovědí.
Informace učitele
Výuka probíhá od 3. do 16. týdne semestru v pavilonu A19, místnosti 229. Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00-14.00hod, tel.: 54949 3070. Education is organized from 3.rd till 16th week of semester in building A19, room 229. Office hours of secretary at Dept. of Pharmacology: daily: 13.00-14.00hod, tel.: +420 54949 3070.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/VLRL081