VLSP03X Samostatná práce-VL

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (cvičící)
MUDr. Atanas-Ivan Belkov (cvičící)
Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (cvičící)
MUDr. Petr Fila, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Hanslianová (cvičící)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. (cvičící)
MUDr. Zita Chovancová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D. (cvičící)
Ing. Josef Jaroš, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Michala Karkanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Kepák (cvičící)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (cvičící)
Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Olga Košková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Břetislav Lipový, PhD., MBA (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO (cvičící)
MUDr. Ladislav Mitáš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marcela Nováková (cvičící)
prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Klára Perceová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. (cvičící)
Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Radek Policar (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. (cvičící)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
MUDr. Libor Streit, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martina Šišáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karel Urbášek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (cvičící)
MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Zavřelová (cvičící)
Jana Aberlová (pomocník)
Renata Bláblová (pomocník)
Vlasta Břicháčková (pomocník)
Miroslava Bučková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (pomocník)
Lenka Chrástová (pomocník)
Mgr. Ladislava Jagošová (pomocník)
Jarmila Jelínková (pomocník)
MUDr. Tomáš Křivka (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Dana Procházková (pomocník)
Garance
Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem projektu je, aby se student seznámil s metodami vědecké práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat s odbornou literaturou a vědeckými databazemi,
- znát zásady přípravy odborné publikace statisticky vyhodnocovat experimentální data nebo plánovat experimenty z výsledků formulovat závěry umět připravit presentaci
Osnova
  • Samostatná práce zahrnuje a) Shromáždění literatury poskytující dosavadní znalosti o zadaném té-matu a zpracování údajů formou přehledové práce
  • nebo b) Zpracování zadaných dat statistickými metodami, vyhodnocení vý-sledků, formulace závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace
  • nebo c) Vlastní experimentální práci na zadané téma. Vyhodnocení experimen-tů, zpracování závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt pre-zentace
  • Za samostatnou práci je pokládána i práce vypracovaná v rámci SVOČ a přednesená na konferenci SVOČ.
Literatura
  • https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?furl=%2Fauth%2Fel%2F1431%2Fjaro2009%2FXK010%2Findex.qwarp;qurl=%2Fel%2F1431%2Fjaro2009%2FXK010%2Findex.qwarp
Výukové metody
samostatná práce
Metody hodnocení
Samostatná práce je povinnou součástí studijního plánu posluchačů Všeobecného lékařství. Je zakončena předložením písemně zpracovaného materiálu shrnujícího dosažené výsledky a prezentací výsledků práce na pracovišti, kde byla vypracována, případně ne studentské vědecké konferenci. Po té je ukončena zápočtem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Studenti se přihlašují k tématům ze stránky IS MU Osobní administrativa --> Student-->Rozpisy témat-->Samostatné práce VL.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/VLSP03X