aBFVL0422 Vnitřní lékařství včetně revmatologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 N01008
Předpoklady
aBFVL0321 Vnitřní lék.vč. revmatologie I && aBFFZ031 Fyziologie těl. zátěže
The preconditions of starting the course is completing all study subject in the course of 1st year and winter session.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Internal medicine is the caedinal medical discipline. Its main feature is integrating and coordinating function. It enables wider survey about the basis diagnostic methods, clinical symptoms and course of illness. After finishing this subject students will have the basis knowledge about clinical course of internal disorders
Výstupy z učení
Student knows:
- internal medicine as a basic medical discipline
- basic investigative methods, clinical signs, course of disease
- clinical course of the disease under investigation - basic overview
Osnova
 • Clinical examination of the respiratory diseases
 • Astma
 • Infection of the respiratory systems
 • Tumorous of the bronchus and lung
 • Tuberculosis
 • Clinical examination of the endokrine Diseases
 • Diseases of the hypothalamus and hypopituitary gland
 • Diseases of the thyroid and parathyroid glands
 • Diseases of the adrenal glands
 • Clinical examination of the patients with diabetes
 • Diabetes mellitus type 1
 • Diabetes mellitus type 2
 • Acute comlication of diabetes
 • Long-term complications of diabetes
 • Inflamatory joint disease
 • Rheumatoid arthritis
 • Systemic connective tissue disease
 • Systemic lupus erythematodes
 • Seronegative spondylarthritis
 • Osteoarthrosis
 • Primary and secundary gout
 • Polymyositis and dermatomyositis
 • Osteoporosis, osteomalacia
 • Stress testing
 • Exercise ECG tolerance test
 • Stress echocardiography
 • Rehabilitation physical and psychological
Literatura
  povinná literatura
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
  neurčeno
 • ZELENKOVÁ, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3.
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství II. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1999
 • BLAHA, Mojmír. Vnitřní lékařství 1. díl. In učebnice. Brno 1997: LF MU Brno, 1997. s. 259. ISBN 80-7013-256-6. info
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
Credit, oral axamination.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.