BLLM0422p Lékařská mikrobiologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivana Vítková (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Mgr. Bc. Tomáš Pruša (pomocník)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 10:00–11:40 N02112, Pá 12. 3. 10:00–11:40 N02112, Pá 19. 3. 10:00–11:40 N02112, Pá 26. 3. 10:00–11:40 N02112, Pá 9. 4. 10:00–11:40 N02112, Pá 16. 4. 10:00–11:40 N02112, Pá 23. 4. 10:00–11:40 N02112, Pá 30. 4. 10:00–11:40 N02112, Pá 7. 5. 10:00–11:40 N02112, Pá 14. 5. 10:00–11:40 N02112, Pá 21. 5. 10:00–11:40 N02112, Pá 28. 5. 10:00–11:40 N02112, Pá 4. 6. 10:00–11:40 N02112, Pá 11. 6. 10:00–11:40 N02112
Předpoklady
BLLM0321c Lékařská mikrobiologie I
Předpokládají se přetrvávající znalosti z podzimního semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předmět BLLM0321p z předchozího semestru.
Na konci tohoto předmětu by student měl
být orientován v základních vlastnostech, patogenitě a diagnostických metodách lékařsky významných bakterií (grampozitivních i gramnegativních koků a tyčinek, anaerobů, spirochet, acidoresistentních bakterií, mykoplasmat, rickettsií, chlamydií a příbuzných organismů), virů (DNA, RNA), prionových agens, hub, parazitů
* chápat základní principy klinické mikrobiologie, indikace k mikrobiologickému vyšetřování, odběry a transport materiálu, uvolňování výsledků a jejich interpretaci obecně * znát významné patogeny a (případně) běžnou mikroflóru, způsob odběru, transportu, zpracování materiálu a interpretaci výsledku pro jednotlivé orgány a orgánové systémy * mít základní přehled o jiných odvětvích mikrobiologie než je humánní lékařská mikrobiologie * znát zásady managementu kvality v lékařské mikrobiologii * chápat principy spolupráce mezi klinickým pracovištěm a laboratoří klinické mikrobiologie
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen:
* orientovat se v základních vlastnostech, patogenitě a diagnostických metodách lékařsky významných bakterií
* chápat základní principy klinické mikrobiologie, indikace k mikrobiologickému vyšetřování, odběry a transport materiálu, uvolňování výsledků a jejich interpretaci obecně
* znát významné patogeny, způsob odběru, transportu, zpracování materiálu a interpretaci výsledku pro jednotlivé orgány a orgánové systémy
* chápat principy spolupráce mezi klinickým pracovištěm a laboratoří klinické mikrobiologie
Osnova
 • (1. - 15. viz BLLM0321p)
 • 16. Přehled a charakteristika gramnegativních baktérií
 • 17. Přehled a charakteristika grampozitivních bakterií
 • 18. Přehled a charakteristika anaerobů a mykobakterií
 • 19. Přehled a charakteristika spirochet a ostatních bakterií
 • 20. Základy klinické virologie I
 • 21. Základy klinické virologie II
 • 22. Základy klinické mykologie
 • 23. Základy klinické parazitologie
 • 24. Základy klinické mikrobiologie I
 • 25. Základy klinické mikrobiologie II
 • 26. Základy klinické mikrobiologie III
 • 27. Odběr, transport a zpracování různých vzorků
 • 28. Management kvality v mikrobiologii, elektronické zpracování vzoků, jiná než klinická mikrobiologie
 • 29. Mikrobiolog – partner klinika
 • 30. Téma rezervováno
Literatura
Výukové metody
přednáška
samostudium s využitím prezentací z přednášek
Metody hodnocení
Zkouška je praktická + ústní. Pro ústní zkoušku existuje 120 otázek, student si vytáhne jednu trojici. Pokud student neuspěje u praktické části zkoušky, končí a k ústní zkoušce již nepokračuje.
Informace učitele
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, tel.: +420 543 183 090 (přednosta)
Doc. MUDr. Vladana Woznicová, PhD: woznic@med.muni.cz
Sekretářka: Jana Krajíčková, tel.: +420 543 183 091
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz (kontaktní osoba), tel.: +420 543 183 113
odb. as. Ing. Veronika Holá, PhD: veronika.hola@fnusa.cz
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Milada Dvořáčková: milada.dvorackova@fnusa.cz
as. Mgr. Lukáš Vacek: vacek.lukas.88@gmail.com
as. Mgr. Ing. Veronika Lýčková, Ing, MSc: 324090@mail.muni.cz
as. MUDr. Alena Siváková: sivakova.alena@marsik.org
Předmět převážně vyučuje a zkouší dr. Dvořáková Heroldová.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BLLM0422p