VLFY0422c Fyziologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (cvičící)
Ksenia Budinskaya, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vojtěch Svízela (cvičící)
Mgr. Anna Bartáková (pomocník)
Natálie Čurdová (pomocník)
Martin Fabšík (pomocník)
Kateřina Feiková (pomocník)
Tomáš Fordinál (pomocník)
František Garncarz (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
Jan Alexander Mohr (pomocník)
Dominika Rieglová (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
Martin Sihlovec (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Petr Tinka (pomocník)
Anna Vravcová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLFY0422c/01: Po 14:00–16:30 A20/114
VLFY0422c/02: Po 14:00–16:30 A20/113
VLFY0422c/03: Po 10:30–13:00 A20/113
VLFY0422c/04: Čt 14:00–16:30 A20/115
VLFY0422c/05: St 14:00–16:30 A20/114
VLFY0422c/06: St 11:00–13:30 A20/113
VLFY0422c/07: St 8:00–10:30 A20/115
VLFY0422c/08: Po 11:00–13:30 A20/114
VLFY0422c/09: Po 8:00–10:30 A20/113
VLFY0422c/10: St 8:00–10:30 A20/113
VLFY0422c/11: Čt 14:00–16:30 A20/114
VLFY0422c/12: Po 11:00–13:30 A20/115
VLFY0422c/13: Út 14:00–16:30 A20/113
VLFY0422c/14: Út 14:00–16:30 A20/114
VLFY0422c/15: St 11:00–13:30 A20/114
VLFY0422c/16: Po 14:00–16:30 A20/115
VLFY0422c/17: St 14:00–16:30 A20/113
VLFY0422c/18: Po 8:00–10:30 A20/114
Předpoklady
VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem.
Znalost lékařské biologie a biofyziky v rozsahu předmětů vyučovaných na LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Naučit studenta klinicky relevantní vyšetřovací metody a interpretaci jejich výsledků v kontextu fyziologie.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student:
- prakticky ovládat vyšetřovací metody funkcí orgánových systémů člověka
- schopen interpretovat získané záznamy ve vztahu k fyziologickým dějům odehrávající se v lidském organismu
- ze záznamů odvozovat a vypočítávat další parametry běžně používané v klinické praxi
- schopen hodnotit výsledky získané jak měřením, tak i výpočtem a případné odchylky vysvětlit.
Osnova
  • Hodnocení stavu výživy. Stanovení citlivosti dechového centra na hyperkapnii. Časová a prostorová sumace u kosterního svalu. Krevní tlak u člověka. Neinvazivní metody měření krevního tlaku. Stanovení energetického výdeje nepřímou kalorimetrií. Stanovení energetického výdeje výpočtem. Palpační vyšetření tepu. Ergometrie. EKG. Pletysmografie – průtok krve předloktím. Matematický model funkce aorty. Proudění krve v žilách. Úder srdečního hrotu, srdeční ozvy. Určování fází srdeční systoly pomocí polygrafického záznamu. Rychlost pulzové vlny. Sfygmografie.
Literatura
    povinná literatura
  • NOVÁKOVÁ, Zuzana a Robert ROMAN. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. ISBN 9788021063723. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě laboratorních cvičení, kdy se studenti vyšetří navzájem danou metodou a z naměřených dat vypracují protokol.
Metody hodnocení
Zápočet Je udělován: za plnou účast na všech praktických cvičeních a kompletní vypracování všech laboratorních protokolů, včetně nejméně 70% úspěšnosti složení zápočtového testu. Znalosti mohou být průběžně ověřovány písemnou nebo ústní formou.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat praktických cvičení je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu, webových stránkách ústavu a v IS MUNI. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/VLFY0422c