VLLP0431p Propedeutika I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2.3/0/0. 34.5. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
Garance
MUDr. Jan Konečný, Ph.D.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (33,30 %), I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (6,70 %), I. neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (20,00 %), Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (6,70 %), Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (33,30 %)
Předpoklady
VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem. && VLBC0321s Biochemie I - sem. && VLBC0321c Biochemie I - cvičení && VLAN0222c Anatomie II c && VLAN0222s Anatomie II - s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do klinických oborů. V první části je kladen důraz na propojení znalostí z anatomie s praxí. Dále jsou vysvětleny základy vyšetření pacienta a probrána úvodní témata z chirurgie, interny a neurologie.
Osnova
  • Nervové dráhy Topografická anatomie - hlava a krk Topografická anatomie - hrudník, páteř Topografická anatomie - břicho a pánev Topograficko-anatomický základ některých výkonů Neurologie - anamnéza v neurologii, základy neurologického vyšetření, vyšetření hlavových nervů, reflexologie, typy paréz, svalový tonus Řízení motoriky, řeč, paměť a jejich poruchy Chirurgie – náplň a historie, chirurgické pracoviště, operační sály, typy operací, pooperační péče Asepse, antisepse, dezinfekce, atb prevence, předoperační příprava. Anamnéza, subjektivní a objektivní symptomy. Vyšetření hlavy a krku, vyšetření plic. Vyšetření srdce. Vyšetření břicha, zažívací trakt. Vyšetření pohybového aparátu, vyšetření ledvin.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 s. ISBN 9788024743561. info
  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
  • ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6. info
Informace učitele
~Seznam přednášek na jaro 2020  Propedeutika I  20.2. Anatomie nervových drah - I zrakové dráhy a dráhy pupilárních reflexů, sluchová a vestibulární dráha ANAT  27.2. Anatomie nervových drah - II somato - a viscerosenzorické dráhy, dráhy bolesti, motorické dráhy a bazální ganglia ANAT  5.3. Neurologie- náplň oboru, postavení neurologie v medicíně, anamnéza v neurologii, základy neurologického vyšetření, vyšetření hlavových nervů, reflexologie, typy paréz, svalový tonus - NEU  12.3. Řízení motoriky, její poruchy, abnormální pohyby - NEU  19.3. Řeč, paměť, kognitivní funkce a jejich poruchy NEU  26.3. Chirurgie – náplň a historie, chirurgické pracoviště, operační sály, typy operací, pooperační péče CHIR - FNB  2.4. Asepse, antisepse, dezinfekce, atb prevence, předoperační příprava. CHIR – I.CHK  9.4. Klinická anatomie – hlava a krk ANAT  16.4. Klinická anatomie – hrudník, páteř ANAT  23.4. Klinická anatomie – břicho a pánev ANAT  30.4. Anamnéza, subjektivní a objektivní symptomy. INT  7.5. Vyšetření hlavy a krku, vyšetření plic. INT  14.5. Vyšetření srdce. INT  21.5. Vyšetření břicha, zažívací trakt. INT  28.5. Vyšetření pohybového aparátu, vyšetření ledvin. INT
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.