ZLKS1011s PZL-komplex.stáž v konzervačním, dětském, protetickém zub. lékařství, parodontologii, orální a maxilofaciální chir., ortodoncii

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/30/0. 450. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. (cvičící)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLOC0855p Orální chirurgie V - přednáška && ZLPL0865p Protetické z.l.V - přednáška && ZLPD0833p Parodontologie III - přednáška && ZLCH0833p Chirurgie III - přednáška && ZLVL801p Vnitřní lék.blok 1-5 && ZLFT0811p Fyzioterapie a léč. rehab.-př. && ZLNE0811p Neurologie - přednáška && ZLED0811p Konzerv.z.l.-endodoncie II př. && ZLDL0821p Dětské z.l. I - přednáška && ZLSD0811s Soudní lékařství v z.l.-semin. && ZLOR0944p Ortodoncie IV - přednáška && ZLOM0911p Orální medicína - přednáška && ZLMC0911s Maxillofaciální chirurgie-sem. && ( ZLDD0911s Konzerv. z.l.-difer.dg.-semin. || ZLDD0911c Konzerv. z.l.-difer.dg.-cvič. ) && ZLDI0911s Dentální implantologie-seminář && ZLMG0911s Management z. l. - semin. && ZLVL0922p Veřejné zdrav. v z. l.- předn. && ZLAM0911s Intenzivní medicína - seminář && ZLKG0911s Základy klinické genetiky-sem. && ZLPY0911p Psychiatrie - přednáška && ZLPD0911p Pediatrie - přednáška && ZLPG0911p Porodnictví a gynekologie-před && ZLAZ0911s Atomový zákon -seminář && ZLSP03X Samostatná práce ZL
ZLOC0855p && ZLPL0865p && ZLPD0833p && ZLCH0833p && ZLVL801p && ZLFT0811p && ZLNE0811p && ZLED0811p && ZLDL0821p && ZLSD0811s && ZLOR0944p && ZLOM0911p && ZLMC0911s && (ZLDD0911s || ZLDD0911c) && ZLDI0911s && ZLMG0911s && ZLVL0922p && ZLAM0911s && ZLKG0911s && ZLPY0911p && ZLPD0911p && ZLPG0911p && ZLAZ0911s && ZLSP03X
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Podmínkou zápisu komplexní stáže terapeutického, ortopedického a stomatochirurgického lékařství je absolvování veškeré praktické a teoretické výuky 1.-9.semestru.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat praktické návyky, dovednosti a zkušeností při ošetřování pacientů ze všech klinických oborů studia programu Zubní lékařství. Studenti pracují v ordinaci pod dohledem zkušeného lékaře.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- samostatně stanovit diagnózu onemocnění,
- ošetřit pacienta v oblasti záchovného zubního lékařství, dětského zubního lékařství, parodontologie, orální chirurgie, protetiky i ortodoncie.
Má též praktické znalosti orální medicíny.
Osnova
  • Student pracuje v ordinaci zkušeného zubního lékaře po dobu 7 týdnů a zdokonaluje se v praktické části v oblasti konzervačního zubního lékařství, v parodontologii, protetice, orální chirurgii, dětském zubním lékařství a ortodoncii. Komplexní diagnóza, terapie zubního kazu, estetické řešení defektů i nekariogenního původu, endodontické ošetřování, rekonstrukce korunky po endodontické léčbě. Ošetřování pacientů s parodontitídou. Komplexní léčba v protetice, indikace a zhotovení fixních a snímatelných náhrad. Komplexní léčba v orální chirurgii a dětském zubním lékařství se zaměřením na rozdíly v ošetřování dle věku dítěte.
Literatura
  • Riethe,P.: Kariesprophylaxe und konservierende Therapie, 1994,Georg
  • Sturdevant, C. M.:Operative Dentistry, 1995, Mosby
  • Jedynakiewicz, N.M.: Technology in Dentistry,1992, Wolfe Publishing
  • Ingle, J.I., Bakland L.K.:Enddodontics. 1994, Williams-Wilkins. Baltimore
  • Beer, Z., Baumann, M.A.: Endodontologie, 1997, Georg Thieme Verlag Stuttgart
  • Weine, F.:Endodntic Therapy, 1989, The C.V. Mosby Company
  • Novák, L.: Základy záchovné stomatologie, 1981, Avicenum Praha
  • Vacek, Bitner a kol.: Stomatologické materiály, 1980 Avicenum
  • Stejskalová a kolektiv.: Ucebnice záchovné stomatologie a endodoncie, Galén, 2003
Výukové metody
klinická stáž
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti využívají k přípravě na komplexní stáž literaturu doporučenou pro všechny předchozí klinické předměty. Students should use for preparation in the field of complex practical training literature recommended in all previous clinical subjects.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.