aZLVL7X63c Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Josef Hanuš (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Róbert Mazúr (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
MUDr. Robert Prosecký, MPH (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
Eva Kašpárková (pomocník), MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aZLVL7X63c/40A: Po 30. 5. 7:30–12:30 N04001, Út 31. 5. 7:30–12:30 N04001, St 1. 6. 7:30–12:30 N04001, Čt 2. 6. 7:30–12:30 N04001, Pá 3. 6. 7:30–12:30 N04001
aZLVL7X63c/40B: Po 14. 2. 7:30–12:30 N04001, Út 15. 2. 7:30–12:30 N04001, St 16. 2. 7:30–12:30 N04001, Čt 17. 2. 7:30–12:30 N04001, Pá 18. 2. 7:30–12:30 N04001
Předpoklady
aZLIP061p Interní propedeutika - předn. && aZLPA0622c Patologie II - cvičení && aZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && aZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ( aZLKED061p Konz.ZL II-Endod I-před || aZLED061p Konz.zub.lék.-endodnc.I - př. ) && aZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && aZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && aZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení
Teoretické znalosti z patologické anatomie, patologické fyziologie, farmakologie. Aktivní účast na seminářích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování výuky bude student rozumět problematice onemocnění vyučovaných v bloku č.3 – diabetologie, nefrologie, endokrinologie, revmatologie, obezitologie, metabolismus a vnitřní prostředí. Bude schopen tyto nemoci diagnostikovat a znát jejich léčbu.
Výstupy z učení
Po absolvování výuky bude student:
- schopen komplexně vyšetřit nemocného s interními onemocněními
- rozumět problematice onemocnění vyučovaných v bloku č.3: diabetologie, nefrologie, endokrinologie, revmatologie, obezitologie, metabolismus a vnitřní prostředí
- bude schopen tyto nemoci diagnostikovat a znát jejich léčbu
Osnova
  • NEFROLOGIE •  Vyšetřovací metody v nefrologii • klinické metody měření glomerulární filtrace, tubulární funkce (vylučování elektrolytů, koncentrační a zřeďovací schopnost, acidifikační činnost), vyšetření proteinurií, rtg, ultrasonografické a izotopové vyšetření ledvin. Renální biopsie: indikace, kontraindikace, provedení, komplikace,klinická interpretace histologického nálezu •  Diferenciální diagnostika erytrocyturie, leukocyturie, cylindrurie • vyšetření močového sedimentu, diferenciálně diagnostická rozvaha u nemocných s erytrocyturií, proteinurií a cylindrurií •  Akutní glomerulonefritis • etiopatogenese, klinický obraz, laboratorní nálezy, diferenciálně diagnostická rozvaha a možnosti terapie akutní glomerulonefritidy •  Chronická glomerulonefritis • etiopatogenese, klinický obraz, laboratorní nálezy, diferenciálně diagnostická rozvaha a možnosti chronické glomerulonefritidy, sekundárních glomerulopatií při amyloidoze, systémové vaskulitidě, systémových onemocnění pojiva. •  Nefrotický syndrom • klinický obraz, etiopatogenese a možnosti terapie nefrotického syndromu •  Postižení ledvin u diabetu a možnosti terapie • klinický obraz, etiopatogenese a možnosti terapie diabetické nefropatie •  Nádory ledvin a močových cest • diagnostické možnosti a klinický obraz při nádorech ledvin a močových cest, při polycystické chorobě ledvin •  Intercsticiální nefritis bakteriální (akutní, chronická) • etiopatogenese, klinický obraz, diferenciální diagnostika a léčebné postupy a akutní a chronické bakteriální intersticiální nefritidy •  Intersticiální nefritidy, refluxová nefropatie • klinický obraz, diagnostika a léčení intersticiálních nefritid metabolických, refluxové nefropatie •  Urolitiáza a její komplikace • klinický obraz, diagnostika a léčení urolitiázy a jejich komplikací •  Akutní renální insuficience • akutní selhání ledvin prerenálního, renálního a postrenálního typu - klinický obraz a možnosti terapie •  Diferenciální diagnostika oligoanurií • etiopatogenese, klinický obraz, možnosti terapie oligoanurických stavů •  Chronická renální insuficience • chronické selhání ledvin: etiopatogenese, klinický obraz, možnosti terapie v predialyzační fázi (dieta, medikamentózní léčení) •  Léčení chronické renální iunsuficience v dialyzační fázi • indikace a kontraindikace, zahájení pravidelné hemodialýzy, peritoneální dialýzy, možnosti těchto léčebných postupů, komplikace, doprovodná terapie • Transplantace ledvin • indikace a kontraindikace transplantace ledvin, péče o nemocné po transplantaci ledvin, komplikující onemocnění po transplantaci ledvin • • ENDOKRINOLOGIE • Speciální vyšetřovací metody v endokrinologii. Laboratorní diagnostika a funkční testy. Hormonální vyšetření. Dynamické funkční testy, stimulační testy, supresní testy.Zobrazovací metody Sonografie. Rentgenové zobrazovací metody. Scintigrafické metody. Cytologické, histologické vyšetření. Symptomy a klinická diagnostika. Choroby hypofýzy. Adenohypofýza. Neurohypofýza. • Hormonálně neaktivní expanze v oblasti tureckého sedla definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Hypopituitarizmus • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Diabetes insipidus • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Syndrom nepeřiměřené sekrece antidiuretického hormonu • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Akromegalie a gigantizmus • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Hyperprolaktinémie • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Cushingova choroba • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Centrální hypertyreóza • Choroby štítné žlázy • Eufunkční struma • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Hyperthyreóza • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Thyreotoxická krize • definice, etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Hypothyreóza • definice, etiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Záněty štítné žlázy • Akutní thyreoitida • klinický obraz, diagnostika, terapie. • Subakutní thyreoitida • klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie • Chronická autoimunitní thyreoiditida • klinický obraz, diagnostika, terapie • Nádory štítné žlázy • Diferencovaný karcinom štítné žlázy • klinický obraz, diagnostika, terapie, prognóza. Anaplastický karcinom štítné žlázy. Medulární karcinom štítné žlázy. • Choroby příštitných tělísek • PPrimární hyperparathyreóza • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza • Sekundární hyperparathyreóza • klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Terciální hyperparathyreóza • etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Hypoparathyreóza • etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Pseudohypoparathyreóza. • Choroby nadledvin • Choroby kůry nadledvin • Primární adrenokortikální nedostatečnost - Addisonova nemoc • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Akutní adrenokortikální krize • Klinický obraz, diagnostika, terapie, prognóza. • Primární hyperkortizolizmus - Cushingův syndrom • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Primární hyperaldosteronizmus - Connův syndrom • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Syndrom adrenální virilizace • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Choroby dřeně nadledvin - Feochromocytom • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Afunkční nádory nadledvin - incidentalomy • Syndrom polycystických ovarií • definice a epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie. • Neuroendokrinní nádory • Karcinoid • definice, epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Gastrinom • definice a epidemiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Inzulinom • definice a epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Další hormonálně aktivní nádory GIT - Glukagonom VIPom • Somatostatinom • Mnohočetná endokrinní neoplazie • definice,epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie. Autoimunitní polyglandulární syndrom. • • DIABETOLOGIE • Inzulin, kontrainzulární hormony, klasifikace diabetu, příznaky diabetu. • Diabetes mellitus 1.typu • definice, epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, kritéria kompenzace,prognóza, posudkové hledisko. • Diabetes mellitus 2. typu • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, chronické komplikace, terapie, prognóza. • Sekundární diabetes mellitus • definice,epidemiologie,klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza • Gestační diabetes mellitus • definice,epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Hraniční poruchy glukózové homeostázy. • Akutní komplikace diabetu - Ketoacidotické hyperglykemické kóma • definice, etiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie,komplikace, prognóza. • Akutní komplikace diabetu - Neketoacidotické hyperosmolární kóma • definice, etiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie,prognóza. • Laktacidotické kóma • Hypoglykémie a hypoglykemické kóma • Definice, etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie, prognóza. • Chronické komplikace diabetu • Specifické komplikace - Diabetická nefropatie. Diabetická retinopatie. Diabetická neuropatie • definice,epidemiologie, etiolopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Nespecifické komplikace - Makrovaskulární - Ostatní nespecifické • definice, etiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnostika,prevence, terapie, prognóza. • Diabetická noha • definice, epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnostika, terapie,prognóza. • REVMATOLOGIE • Nesteroidní antirevmatika - mechanizmus účinku - klasifikace - nežádoucí účinky. • Speciální vyšetřovací metody - klinické vyšetření, laboratorní vyšetření, zobrazovací metody. • Difúzní,systémové nemoci pojiva • Revmatoidní artritida • definice,epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie,komplikace, prognóza, posudkové hledisko. • Systémový lupus erytematodes • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie,prognóza. • Antifosfolipidový syndrom • Systémová sklerodermie • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Sjo"grenův syndrom • definice, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Idiopatické zánětlivé myopatie • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Systémové vaskulitidy - Obrovskobuněčná arteriitida - Takayasu arteriitida - Polyarteriitis nodosa - Kawaskiho nemoc - Mikroskopická polyangiitida - Wegenerova granulomatóza - Henochova-Scho"nleinova purpura - Esenciální kryoglobulinemie a kožní leukocytoklastická vaskulitida • definice,epidemiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Arteritidy se vztahem k infekci • Infekční arteritida • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie,prognóza. • Reaktivní artritidy • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie,prognóza. • Revmatická horečka • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Séronegativní spondylartritidy • Ankylozující spondylitida • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, posudkové hledisko. • Psoriatická spondylartritida • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, terapie, prognóza, posudkové hledisko. • Enteropatické spondylatritidy • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika,terapie,prognóza. • Osteoratróza • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, posudkové hledisko. • Artritidy indukované krystaly • Dna - arthritis uratica • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, posudkové hledisko. • Chondrokalcinóza • Mimokloubní revmatismus • Fibromyalgie • definice,epidemiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Syndrom bolestivého ramene • klinický obraz, diagnostika, terapie. • Syndrom karpálního tunelu • klinický obraz, diagnostika, terapie, prognóza. • Metabolická kostní onemocnění - Osteoporóza definice,epidemiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie, komplikace, prognóza. • Osteomalacie • definice, etiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza. • Pagetova choroba • etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie, prognóza. • • PORUCHY VODNÍHO A IONTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, PORUCHY ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY. • Poruchy vodního hospodářství • Celková tělesná voda a poruchy její distribuce - Osmolalita a její poruchy • Poruchy iontového hospodářství • Natrium a poruchy jeho metabolismu - Kalium a poruchy jeho metabolismu - Chloridy a poruchy jejich metabolismu - Kalcium a poruchy jeho metabolismu - Magnesium a poruchy jeho metabolismu • Poruchy acidobazické rovnováhy • reakce orhanizmu na poruchy acidobazické rovnováhy. Metabolická acidóza. Metabolická alkalóza. Respirační acidóza. Respirační alkalóza. Kombinované poruchy ABP. vyšetřování ABR. • PORUCHY VÝŽIVY • Parenterální výživa • indikace, kontraindikace, komplikace • Roztoky pro parenterální výživu • Enterální výživa • indikace, kontraindikace, komplikace • Aplikace enterální výživy, druhy enterální výživy, • Energetická potřeba
Literatura
Výukové metody
Účast na stážích je povinná. Studenti pracují v 5-6. členných skupinách u lůžka nemocného, postupně na všech specializovaných odděleních kliniky. Provádí odběr anamnézy, fyzikální vyšetření, navrhují další diagnostický postup a možnosti léčby .Součástí výuky jsou odborné semináře s vlastní vytvořenou prezentací.
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování písemného testu z problematiky Vnitřního lékařství - blok 3,je podmínkou udělení zápočtu.Test obsahuje 20 složených otázek, student musí správně zodpovědět nejméně 60% otázek. Další informace o přihlašování k tématům seminářům prostřednictvím najdete IS MU.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/aZLVL7X63c