VLAM9X1p Intenzivní medicína - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednášející)
MUDr. Jana Čerňanová (přednášející)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Dominik Fabián (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Hana Harazim, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kamil Hudáček (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
MUDr. Martin Janků (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Korbička (přednášející)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., FESAIC (přednášející)
MUDr. Tereza Prokopová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michaela Richtrová (přednášející)
MUDr. Martin Slezák (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
MUDr. Eva Straževská (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Suk (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Štětka (přednášející)
Irena Vaďurová (přednášející)
MUDr. Václav Vafek (přednášející)
MUDr. Tereza Bönischová (cvičící)
MUDr. Marek Fencl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Hrdý (cvičící)
MUDr. Miloš Chobola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martina Klincová, DESAIC (cvičící)
MUDr. Marek Kovář (cvičící)
MUDr. Tereza Kramplová (cvičící)
MUDr. Marek Lukeš (cvičící)
MUDr. Petrana Relovská (cvičící)
MUDr. Lucie Štětková (cvičící)
MUDr. Michaela Ťoukálková (cvičící)
MUDr. Kamil Vrbica (cvičící)
Petra Čutová (pomocník)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Simona Kašparová (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
MUDr. Petr Dominik (náhr. zkoušející)
MUDr. Eva Klabusayová, DESAIC (náhr. zkoušející)
MUDr. Milan Kratochvíl (náhr. zkoušející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Andrej Mazúr, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Tamara Skříšovská, DESAIC (náhr. zkoušející)
MUDr. Roman Štoudek (náhr. zkoušející)
MUDr. Martin Vavřina (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (33,00 %), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (34,00 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (33,00 %)
Předpoklady
VLFA08222c Farmakologie II - cvičení && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VLDI7X1c Diagnost. zobr. metody - cvič. && VLOT7X1c ORL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Podmínkou přistoupení ke zkoušce je splnění zkoušky z Farmakologie (ohledně zápisu předmětu zkontaktujte studijní oddělení)
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumění základům intenzivní medicíny. Přednášky zahrnují příčinu , diagnostiku a léčbu nejčastějších kritických stavů. Součástí je dále vysvětlení specifických postupů v intenzivní medicíně jako je umělá plicní ventilace a rozšířená kardiopulmonální resuscitace.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
provádět základní kardiopulmonální resuscitaci
znát, jak provádět rozšířenou resuscitaci
zhodnotit základní kritické stavy.
Osnova
 • Algoritmus základní neodkladné resuscitace (BLS). Algoritmus obstrukce dýchacích cest cizím tělesem (FBAO) Defibrilace (rozdělení, indikace, algoritmus pro AED) Zajištění dýchacích cest Algoritmus rozšířené neodkladné resuscitace (ALS) Algoritmus bradykardie Algoritmus tachykardie Farmaka k používaná u ALS (indikace, dávky, způsob podání). Poresuscitační péče 4H, 4T reversibilní příčiny zástavy srdce (diagnostika a léčba při ALS). PEA (Pulseless Electrical Activity) Respirační selhání obecně (rozdělení). Oxygenoterapie (pomůcky, indikace, specifické situace (COPD, ACS)) Základy umělé plicní ventilace (invazivní + neinvazivní) ARDS (oxygenační selhání) Dekompenzované COPD a astma (ventilační selhání) Oběhové selhání – šok (rozdělení, diagnostika, monitorování, přístup) Podpora krevního oběhu (farmakologická). Infuzní terapie (krystaloidy, koloidy) Arytmie na ICU (diagnostika, farmakoterapie, kardioverze, kardiostimulace) Akutní srdeční selhání, kardiogenní šok (včetně mechanické srdeční podpory) Sepse, septický šok Anafylaktický šok. Obstrukční šok (masivní plicní embolie) Hemoragický šok (terapie transfuzními přípravky a krevními deriváty). Život ohrožující krvácení (ŽOK) Porucha vědomí (rozdělení, diagnostika, přístup). Křeče ABR (hodnocení, základní poruchy, terapie). Elektrolytové poruchy (hyperkalémie, hypo- a hypernatrémie) Nutrice v intenzivní péči Renální selhání. Eliminační techniky (IHD x CRRT) Akutní jaterní selhání (diagnostika, management) Nozokomiální nákazy (v.s. komunitní), základy ATB terapie v intenzivní péči Kraniotrauma (mozkový edém, intrakraniální hypertenze, dárcovský program (obecně)) Polytrauma (iniciální přístup, diagnostika a management) Intoxikace (obecný přístup, možnosti eliminace, antidota). Specifické otravy (alkoholy, CO, paracetamol)
Literatura
  povinná literatura
 • KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 1. vyd. [Olomouc: EPAVA, 2014, 279 s. ISBN 9788086297415. info
 • DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015:. časopis Urgentní medicína. MEDIPRAX CB s.r.o., 2015, Ročník 18 ISSN 1212-1924, https://cprguidelines.eu – záložka 2015 Guidelines – Translations – Czech.
 • Perkins GD, Handley AJ e al. Adult basic life support and automated external defibrillation section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Resuscitation.2015 Oct;95:81-99.
 • Soar J, Nolan Jpet al. Adult advanced life support section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015 Oct;95:100-47
 • ABC of intensive care. Edited by Graham Nimmo - Mervyn Singer. 2nd ed. Chichester, West Sussex, UK: Blackwell Pub., 2011, xi, 76. ISBN 9781405178037. info
  doporučená literatura
 • Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014, xix, 1242. ISBN 9780702047626. info
 • Náhradní obsah: Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 1047-1051, 5 s. ISBN 978-80-7492-066-0
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAM9X1p!
Výukové metody
Přednášky jsou pro studenty povinné. Hlavní výukovou metodou jsou prezentace v PPT.
Metody hodnocení
závěrečné hodnocení : písemný test a ústní zkouška, podmínka ke zkoušce zápočet z předmětu Intenzivní medicína cvičení, zkoušku studenti absolvují na stejném pracovišti jako cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/VLAM9X1p