VLPD11XX Pediatrie - SRZ

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
0. 0 kr. (plus ukončení). Ukončení: SRZk.
Vyučující
doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Dominik (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. (přednášející)
MUDr. Dana Novotná, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marcel Schüller, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednášející)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Mgr. Eliška Chlupová (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Ing. Kateřina Sehnalová (pomocník)
Mgr. Jana Šlancarová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Veronika Bradáčková
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta
Předpoklady
VLSP03X Samostatná práce-VL && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && ( VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie || VLPG1022p Porod.a gynek II - přednáška ) && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLNE9X1p Neurologie - přednáška && ( VLON9X1p Klinická onkologie || VLON091 Klinická onkologie ) && VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && ( VLIN9X22p Infekční nemoci II || VLIN9X22 Infekční nemoci II ) && VLVL101 Vnitřní lékařství - přednáška && VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && VLAJ0222 Angličtina 1 II -p && ( VLLT0222 Zákl. lék. terminol. II. -c || VLLT0222s Základy lék. terminol. II -s ) && VLTZ0754 Teoret.zákl.klinické med.IV-s && VYCET ( 3 , VLADV071 Anatomie dětského věku , VLAF091 Apl. a klin. farmakologie , VLAL081 Anesteziolog.a léčba bolesti I , VLIA081 Klin.imunol. a alergol. , VLKB091 Klinická biochemie , VLKF091 Vybr.kapitoly z klin.farmak. , VLNO071 Novinky v oftalmologii , VLPM071 Právní apekty v medicíně , VLPM081 Paliativní medicína , VLRL081 Léčivé rostliny , VLTL081 Tělovýchovné lékařství , VLAT081 Základy antimikrobiál. terapie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem státní zkoušky je ověření základních znalostí v epidemiologii, patogenezi, diagnostice, léčbě a prevenci nejčastějších onemocnění dětského věku.
Výstupy z učení
Student zná:
- organizaci péče o dítě
- nejčastější onemocnění dětského věku
- standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů dítěte a dokáže je aplikovat do praxe
- klinické projevy a terapii akutních stavů v pediatrii
- stanovení diagnózu a navrhnutí postupu léčby
Osnova
 • Během praxe studenti pracují samostatně na odděleních a ambulancích
 • Semináře jsou součástí kurzu
 • Praxe ukončena státní rigorózní zkouškou
Literatura
  doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL a Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019, 246 stran. ISBN 9788074924422. info
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014, xix, 698. ISBN 9788024626970. info
  neurčeno
 • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, xxxii, 767. ISBN 8072621785. info
 • MICHÁLEK, Jaroslav. Pediatrická propedeutika : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 159 s. ISBN 9788021046955. info
 • CHALOUPECKÝ, Václav. Dětská kardiologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2007, 444 s. ISBN 8072624067. info
 • KLIEGMAN, Robert, Bonita STANTON, Joseph W. ST. GEME a Nina Felice SCHOR. Nelson textbook of pediatrics. Edited by Richard E. Behrman. 20th edition. Philadelphia: Elsevier, 2016, lxviii, 17. ISBN 9781455775668. info
 • Nelson textbook of pediatrics : text with continually update online references. Edited by Robert Kliegman. 18th ed. Philadelphia: Saunders, 2007, lii, 3147. ISBN 9781416040040. info
 • LISSAUER, Tom a Graham CLAYDEN. Illustrated textbook of paediatrics. 2nd ed. Edinburgh: Mosby, 2001, ix, 410. ISBN 0723431787. info
Výukové metody
příprava na státní zkoušku
Metody hodnocení
Státní rigorozní zkouška má praktickou a teoretickou část. V praktické části je požadováno komplexní klinické vyšetření pacienta, zpracování formou kazuistiky. Teoretická část sestává ze 3 otázek.
Informace učitele
Doporučená literatura
1. . Lebl J, Provazník K, Hejcmanová L a kol.: Preklinická pediatrie. Galén 2007.
2. Lebl J, Janda J, Pohunek P, Starý J a kol.: Klinická pediatrie. Galén 2012.
Rozsah textu obou učebnic je zcela odpovídající pro znalosti požadované u SZZ z pediatrie. Přitom první učebnice uvádí především vývojové aspekty dětského věku a zásady preventivních opatření, logicky na tuto učebnici pak navazuje text učebnice druhé, která uvádí podrobný přehled patologie jednotlivých tělních systémů u dětí.
Pro studium lze s určitým omezením využít také dvou níže uvedených titulů, jejichž textový rozsah je však omezený a mnohá problematika je uvedena pouze ve strukturované podobě: 1. Kovács L a kol.: Pediatria. Arete s.r.o. 2010 2. Muntau AC. Pediatrie. Grada 2009
****** Recommended textbooks 1. K. Duderstadt: Pediatric Physical Examination: An Illustrated Handbook, 2nd edition; Elsevier 2. Karen Marcdante et al.: Nelson Essentials of Pediatrics, 6th edition; SAUNDERS 3. G. Clayden, T. Lissauer: Illustrated Textbook of Paediatrics, 4th edition; Elsevier 4. William W. Hay Jr et al.: Current Diagnosis and Treatment Pediatrics, 23rd edition; LANGE Textbook No 1 is the most practical, up-to-date, well referenced guide to the diagnosis and treatment of the medical problems of children – from birth to adolescence. Other textbooks are classic textbooks for students and for pediatric residencies. These textbooks provide comprehensive, yet concise and accessible guidance on normal childhood growth and development, as well as the diagnosis, management, and prevention of common pediatric diseases and disorders.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.