VLPP11Xpp Paliativní péče - předpromoční praxe

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Josef Drbal (přednášející)
MUDr. Markéta Hanušová (přednášející)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Létalová (přednášející)
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
MUDr. Lukáš Pochop (přednášející)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lucie Světláková (přednášející)
MUDr. Jiří Šedo, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marcela Tomíšková (přednášející)
MUDr. Dobromila Vrabcová (přednášející)
Mgr. Eliška Chlupová (pomocník)
Garance
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče – Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika komplexní onkologické péče – Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem – Lékařská fakulta
Předpoklady
VLSP03X Samostatná práce-VL && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && ( VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie || VLPG1022p Porod.a gynek II - přednáška ) && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLNE9X1p Neurologie - přednáška && ( VLON9X1p Klinická onkologie || VLON091 Klinická onkologie ) && VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && ( VLIN9X22p Infekční nemoci II || VLIN9X22 Infekční nemoci II ) && VLVL101 Vnitřní lékařství - přednáška && VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && VLAJ0222 Angličtina 1 II -p && ( VLLT0222 Zákl. lék. terminol. II. -c || VLLT0222s Základy lék. terminol. II -s ) && VLTZ0754 Teoret.zákl.klinické med.IV-s && VYCET ( 3 , VLADV071 Anatomie dětského věku , VLAF091 Apl. a klin. farmakologie , VLAL081 Anesteziolog.a léčba bolesti I , VLIA081 Klin.imunol. a alergol. , VLKB091 Klinická biochemie , VLKF091 Vybr.kapitoly z klin.farmak. , VLNO071 Novinky v oftalmologii , VLPM071 Právní apekty v medicíně , VLPM081 Paliativní medicína , VLRL081 Léčivé rostliny , VLTL081 Tělovýchovné lékařství , VLAT081 Základy antimikrobiál. terapie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Paliativní péče formou předpromoční praxe umožní získat klinickou zkušenost s komplexní paliativní péčí o pacienta s pokročilým život ohrožujícím onemocněním (např. nádorová onemocnění, konečná stádia chronického srdečního, renálního respiračního selhávání, neurodegenerativní onemocnění jako ALS, roztroušená skleróza a syndrom demence). Praxe bude realizována v zařízeních specializované paliativní péče : lůžkový hospic, mobilní/domácí hospic a ambulance paliativní medicíny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• Efektivně komunikovat o potřebách a cílech péče v závěru života s pacientem a jeho rodinou
• Mírnit tělesné a psychické symptomy pokročilého onemocnění: např. bolest, dušnost, nevolnost, zvracení, úzkost, deprese, delirium
• Naplánovat organizační zajištění paliativní péče s využitím dalších služeb (spolupráce se sociálním pracovníkem, psychologem, duchovním, lůžkovým a domácím hospicem)
Osnova
  • • Základní principy paliativní péče v klinické praxi
  • • Klinická a etická dilemata v péči o pacienty v závěru života a jejich řešení
  • • Právní aspekty péče o pacienta v závěru života
  • • Komunikace s pacientem v závěru života (zásady podpůrné komunikace, sdělování nepříznivých zpráv, diskuse závažné diagnoze a prognóze, plánování péče)
  • • Paliativní management nejčastějších symptomů pokročilého onemocnění: bolest, dušnost, nevolnost, zvracení, úzkost, deprese, delirium
  • • Zásady multidisciplinární týmové spolupráce v paliativní péči
  • • Organizace paliativní péče v ČR
Výukové metody
• Interaktivní seminář • Klinická stáž • Účast na setkání mutidisciplinárního hospicového týmu
Metody hodnocení
• Zápočet (podmínky z zápočtu: 100% účast na praxi a na semináři)
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Interaktivní seminář má v IS MU rozvrhovou informaci, student absolvuje 2 semináře dle barevného SRZ rozpisu. Praxi z paliativní péče (VLPP11Xpp) student vykoná v jednom z 4 týdnů barevného SRZ rozpisu (přihlašování do seminární skupiny přes MUDr. Slámu).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.