aVLPL11XX Praktické lékařství a geriatrie

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Lenka Dvořáková (přednášející)
MUDr. Emmanuela Fernandová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vladimír Marek (přednášející)
MUDr. Alena Peroutková (přednášející)
MUDr. Lucie Rausová (přednášející)
Sabina Haasová (pomocník)
Garance
MUDr. Emmanuela Fernandová, Ph.D.
Všeobecná interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Sabina Haasová
Předpoklady
aVLFA0822p Farmakologie II - přednáška && aVLNE9X1p Neurologie - přednáška && aVLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && aVLDV7X1p Dermatovenerologie - před. && aVLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && aVLVL101 Vnitřní lékařství && aVLIN9X22p Infekční nemoci II && aVLON9X1p Klinická onkologie - př && aVLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && aVLCH091 Chirurgie && aVLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && aVLPD1033c Pediatrie III - cvičení && aVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII && ( aVLPG1022c Porodnictví a gynekologie II-c || aVLPG9X1 Porodnictví a gynekologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Students wil have the basic overview containing basic aspects of general practice, main difference between general practice and other specialities of medicine. The practical part of this subject runs in general practitioners offices, so student will know the performance of GPs offices of teachers of Medical Faculty of Masaryk University
Výstupy z učení
Student will be able:
- to have basic overview about general aspects of general practice.
- to describe main specifics of general practice and its basic rules.
- to knowthe performance of GP office for adults and GP office for children and adolescents.
- to know main specifics of diagnostics, diseases course, pharmacotherapy and aftercare in older persons.
- to know the performance of Geriatric Department of Faculty Hospital Brno.
Osnova
 • Family medicine and general practice. Development, content of the subject, methods of work.
 • 2. Family in the past and today. The family environment influence on health and diasease. Dynamice of the family.
 • 3. Competences of general practicioner in diagnostics and therapy.
 • 4. Interdisciplinary cooperation in health service, cooperation between family medicine/general praktice and other medical specialities. How to achieve the compliance.
 • 5. Aspects of the care for seriously ill patients et home. Specificities of the care for patiens with cardiovascular, oncological adn locomotion diseases.
 • 6. Specificities of the diseases in elderly. Pharmacological and non farmacological methods in elderly.
 • 7. Psychiatric patient in the family and at non-psychiatric hospital.
 • 8. First aid at home and at work place. The equipment for first aid at the non-urgent healthcare service.
 • 9. Communication with patients. Empathy and burn-out syndrom prevention.
 • 10. Communication with handicapped, especially with visual and hearing disturbances.
 • 11. Cross influence of health and social situation. Complex home care as a support of out-patient basis care.
 • 12. Different types of social facilities. Nutritional probléme, physiotherapy and care for blind patiens in social facilities.
 • 13. Education to health life style.
 • 14. Ethic aspects of primary care.
Literatura
  doporučená literatura
 • http://www.woncaeurope.org/content/world-book-family-medicine-european-edition-2015-table-content
 • SEIFERT, Bohumil, Václav BENEŠ a Svatopluk BÝMA. Všeobecné praktické lékařství. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013, xi, 673. ISBN 9788072629343. info
 • Textbook of family medicine. Edited by Ian R. McWhinney - Thomas Freeman. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2009, xii, 460 p. ISBN 0195369858. info
 • SEIFERT, Bohumil a Václav BENEŠ. Všeobecné praktické lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, 292 s. ISBN 8072623699. info
Výukové metody
1 workshop - case reports, active preparation and presentation of report
Metody hodnocení
koloqium, case description
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
výuka včetně kolokvia musí být absolvována před poslední SRZ.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.