BOZF0322 Základy fyzikálně optických měření II

Lékařská fakulta
podzim 2004
Rozsah
0/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Assja Kučírková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Assja Kučírková, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Předpoklady
BOZF0221 Zákl. fyzik. opt. měření I && BOFZ0222c Fyzika II - cv. && BOFZ0222p Fyzika II - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Letní semestr OPTOMETRIE Seznam úloh 1. Měření odporů 2. Měření výkonu střídavého proudu 3. Měření polarizační schopnosti polaroidu a ověření Malusova zákona pro reálné polaroidy 4. Měření parametrů mikroskopu 5. Měření indexu lomu hranolů metodou minimální deviace 6. Závislost stačení polarizační roviny roztoku na koncentraci 7. Měření intenzity světla odraženého na povrchu dielektrika 8. Měření ohniskové dálky tenkých čoček 9. Měření indexu lomu látek refraktometrem 10. Průchod světla hranolem a planparalelní destičkou
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.