VLOL7X1 Ophthalmology

Faculty of Medicine
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/3/0. 2 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: RZk (examination).
Teacher(s)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. (lecturer)
MUDr. Hana Došková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (seminar tutor)
Jaroslava Bukačová (assistant)
Dagmar Michálková (assistant)
Anna Petruželková (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
Department of Ophthalmology and Optometry - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: Anna Petruželková
Prerequisites (in Czech)
VSPF0622p Pathophysiol. II - lect. && VSPA0622p Patological Anatomy II-lecture && VSIP0622c Clin.exam.in int.med.-pract. && VLLM0522p Medical Microbiology II - lecture && VLIM051p immunology-lecture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1.denÚvod do stáží,organizace výuky,historie očního lékařství a vztah k ostatním medicinským oborům,přehled anatomie a fyziologie oka,praktická cvičení-základní vyšetřovací metody
 • 2.denOnemocnění předního segmentu oka,problematika transplantace rohovky,chirurgie katarakty,implantologie,praktická cvičení-keratometrie,topografie rohovky,oftalmoskopie přímá a nepřímá,demonstrace nemocných
 • 3.denGlaukom-diagnostika,terapie,dispenzarizace,praktická cvičení-měření nitroočního tlaku,gonioskopie,perimetrie,demonstrace nemocných
 • 4.denStáž ve FDN,brno,Černopolní ul.-problematika dětské oftalmologie
 • 5.denOnemocnění sítnice a uvey,oko a celkové choroby, vitreoretinální chirurgie,praktická cvičení-diagnostické zobrazovací metody v oftalmologii,demonstrace nemocných
 • 6.denRefrakční vady,výskyt v populaci,diagnostika a léčba,současný stav refrakční chirurgie,slepota a slabozrakost, praktická cvičení-lasery v oftalmologii,demonstrace nemocných
 • 7.denTraumatologie oka,dif.diagnostika červeného oka, neurooftalmologie,praktická cvičení-barvocit, citlivost na kontrast,elektrofyziologické vyšetřovací metody,demonstrace nemocných
 • 8.denVyšetřování nemocných,konzultace k rigorozním otázkám, závěrečný test, zápočet.
Literature
 • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
 • KOLÍN, Jan. Oftalmologie praktického lékaře. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1994. 276 s., ob. ISBN 80-7066-861-X. info
 • Strabismus. Edited by Gabriela Divišová. 2. uprav. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 306 s., ob. ISBN 80-201-0037-7. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2004/VLOL7X1