VLDM7X1c Diagnostic imaging-pract.

Faculty of Medicine
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/4. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Petr Nádeníček, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. (seminar tutor), doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (deputy)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (seminar tutor)
Iva Čechová (assistant)
Jana Švehlová (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Department of Radiology and Nuclear Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Timetable of Seminar Groups
VLDM7X1c/09: Tue 2. 1. to Fri 12. 1. each working day 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/10: Mon 11. 12. to Fri 22. 12. each working day 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/11: Mon 27. 11. to Fri 8. 12. each working day 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/12: Mon 13. 11. to Fri 24. 11. each working day 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/15: Mon 2. 10. to Fri 13. 10. each working day 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/16: Mon 18. 9. to Fri 29. 9. each working day 7:30–12:20 1148a
Prerequisites (in Czech)
VLCP0622c Clin.exam. in surgery II && VSIP0622c Clin.exam.in int.med.-pract. && VSPF0622c Pathophys. II - pract. train. && VSPA0622c Pathological anatomy II - prac && VSNV041p Neurosciences - lecture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Použití otevřených zářičů v medicíně, diagnostika pomocí radionuklidů. Základní typy vyšetření pomocí radionuklidů. Vyšetření jednotlivých ogánů – mozku, štítné žlázy, plic, nukleární kardiologie, nukleární gastroenterologie, hematologická diagnostika, diagnostika uropoetického systému, nádorová diagnostika, diagnostika zánětů, radionuklidová diagnostika v pediatrii, pozitroná emisní tomografie. Zpracování dat v nukleární medicíně, SPECT.
Syllabus (in Czech)
 • Diagnostické zobrazovací metody
 • Výuka probíhá na všech pracovištích LFMU ve všech modalitách diagnostického zobrazování.
 • 1. den: Úvod, poučení o ochraně zdraví při práci se zářením. Semináře - a. Fyzikální principy detekce ionizujícího záření, b. Intervenční radiologie.
 • 2. den: Semináře - a. Radiodiagnostika dětského věku, b. Neuroradiologie.
 • 3. den : Nukleární medicína (diagnostické a terapeutické použití radionuklidů, planární scintigrafie, SPECT, PET, statické a dynamické scintigrafie).
 • 4. den: Problematika vyšetření v dětském věku.
 • 5. den: Osteoradiologie
 • 6. den: Intervenční diapeutické výkony, kazuistiky.
 • 7. den: Diagnostika plic, neuroradiologie.
 • 8. den: Angiografie, diagnostika gastrointestinálního traktu.
 • 9. den: Neuroradiologie, mamografie.
 • 10. den: Kazuistiky, zápočet.
Literature
 • Nukleární medicína [4. vyd.] / Jan Urbánek. - 4. upraven. a dopl. vyd.. - Jilemnice : Gentiana, cop. 2002 - 154, XI s. ISBN 80-86527-05-0
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2006/VLDM7X1c