BFPY051p Psychiatrie

Lékařská fakulta
podzim 2007
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Markéta Neumannová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Rozvrh
Po 11:00–11:50 N02230
Předpoklady
BFPL031p Psychologie && BKET031 Ošetřovatelská etika
BFPL031p Psychologie BKET031 Lékařská a ošetřovatelská etika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o výuku psychiatrie pro studijní obor: LF 5342R004 FYZI Fyzioterapie. Forma studia: bakalářské prezenční jednooborové.
Osnova
  • Postavení psychiatrie a organizace psychiatrické péče. Poruchy jednotlivbých psychických funkcí a základní pojmy:I.Vnímání, emotivita. II.Vědomí a jeho poruchy. III.Paměť a intelekt. IV.Myšlení a jeho poruchy. Biologické způsoby léčby. Osobnost a její poruchy. Neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem. Projevy nejčastějších psychických onemocnění:schizofrenie. Projevy nejčastějších psychických onemocnění:afektivní poruchy. Závislosti. Proglémy dětské psychiatrie. Poruchy psychického vývoje.
Literatura
  • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&new_topic=4
  • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a je zakončena zkouškou.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/psych/vyukac.html
Harmonogram výuky je vyvěšen na nástěnce Psychiatrické kliniky (vedle sekretariátu přednosty - 1. patro).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.