BKET031 Lékařská a ošetřovatelská etika

Lékařská fakulta
podzim 2007
Rozsah
1.5/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Kintrová (přednášející)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Marie Mikošková (přednášející)
Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Univerzitní centrum pro bioetiku - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D.
Rozvrh
St 26. 9. až St 5. 12. St 9:30–11:10 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje úvod do ošetřovatelské etiky. Jeho cílem je: - uvést do ošetřovatelské etiky - seznámit se s etickými dilematy v současné medicíně a s možnostmi jejich řešení - rozvíjet schopnost vnímat etické otázky v souvislosti poskytování zdravotní péče - osvojovat si schopnost předcházet problémům dodržováním etických profesních standardů
Osnova
  • 1. Úvod do etiky (lékařská a zdravotnická etika, terminologie, dějiny, metoda) 2. Úvod do (zdravotního) práva, práva pacientů 3. Informovaný souhlas 4. Vztah lékař - pacient, lékař - sestra 5. Pravda na nemocničním lůžku (informace o diagnóze, prognóze, právo nahlížení do dokumentace) 6. Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví 7. Podávání informací, dokumentace, výzkum 8. Transplantační etika 9. Problematika interupce 10. Etické aspekty asistované reprodukce a prenatální diagnostiky. 11. Etická dilemata intenzivní medicíny („marná péče“, nerozšiřování/redukování léčby; vegetativní stavy, DNR; alokace) 12. Etika v péči o smrtelně nemocné a umírající 13. Euthanasie, asistované suicidium 14. Etické problémy v biomedicínském výzkumu
Literatura
  • Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 8020408835. info
  • Blízké a vzdálené :etické teorie a principy práce s lidmi. Edited by Jan-Olav Henriksen - Arne Johan Vetlesen - Miluše Juříčková. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2000. 210 s. ISBN 80-85834-85-5. info
  • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice a vstřícném chování pro zdravotní laboranty, případně laboratorní pracovníky. první vydání. Praha: Galén, ČLS J.E. Purkyně, 1998. 95 s. ISBN 80-85824-87-6. info
  • Práva pacientů :komentované vydání. Edited by Helena Haškovcová - Jan Petrášek. [1. vyd.]. Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996. 176 s. ISBN 80-902163-0-7. info
  • HAŠKOVCOVÁ HELENA. Manuálek sociální gerontologie. první vydání. Brno: IPVZ Brno, 2002. 72 s. České ošetřovatelství 10. ISBN 80-7013-363-5. info
  • BANDMAN, Elsie L. a Bertram BANDMAN. Nursing ethics : through the life span. 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2002. xii, 333. ISBN 0838569765. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá každý týden během zimního semestru. Předmět je ukončen kolokviem (ústně). Podmínkou pro kolokvium je úspěšné napsání písemného testu. Podmínkou pro ukončení předmětu zkouškou je kromě písemného testu (jako pro kolokvium) napsání písemného práce na zvolené dílčí téma předmětu.
Informace učitele
Zdravotnická etika je integrální součástí zdravotnických profesí. Na rozdíl od lékařské etiky, jejíž tradice sahá do antiky (Hippokratova tradice), zdravotnická etika vznikla v 19. století s profesí zdravotní sestry (a později dalších zdravotnických profesí). Zahrnuje jak znalosti odborně zdravotní a filosofické, tak dovednosti psychologické (např. komunikace) a základní povědomí o zdravotnickém právu, které je minimem zdravotnické morálky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: podzimní semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.