STAM9X1p Intenzivní medicína - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2007
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Podborská
Předpoklady
( STFA0822c Farmakologie II - cvičení || STFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && STCH0832c Chirurgie II - cvičení && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && STCP0622p Chir. prop.II - p && STDM7X1p Diagnost. zobrazovací metody - && VSLE7X1p Lékařská etika 2 - přednáška && STVL7X61 Vnitřní lékařství -blok 1 && VSOT7X1c ORL && STIN7X1 Infekční nemoci
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Intenzivní medicína - přednášky
 • 1.Intenzivní medicína - definice, postavení oboru v soustavě medicínských disciplin. Monitorace hemodynamiky a metabolismu kriticky nemocných.
 • 2.Akutní infarkt myokardu a jeho komplikace. Kardiogenní šok. Akutní srdeční selhání.
 • 3.Šokové stavy - rozdělení, léčba. Sepse.
 • 4.Život ohrožující dysrytmie. Postavení echokardiografie v intenzivní péči.
 • 5.Krevní náhrady, infuzní léčba - krystaloidy, koloidy, parenterální a enterální výživa.
 • 6.Pediatrická problematika v intenzivní medicíně.
 • 7.Léčba akutní a chronické bolesti.
Literatura
 • Závada, Josef. Syndrom multiorgánové dysfunkce. 1.vyd. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-7169-781-8
 • Harwood-Nuss A. - Wolfson A.B. The Clinical Practice of Emergency Medicine. 3rd ed. Lippincot Williams&Wilkins, 2000. 1808 s. ISBN 0-7817-1680-2
 • Hall J.B. - Schmidt G.A. - Wood L.D.H. Principles of critical care. 2nd ed. McGraw-Hill, 1999. 1767 s. ISBN 0-07-115308-X
 • ŠEVČÍK, Pavel a Petr HUSA. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8. info
 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 322 s. ISBN 80-210-0554-8. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:STAM9X1p!
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010.